71. rocznica powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”

KJ, 18 grudnia 2013
4 grudnia obchodziliśmy w Muzeum 71. rocznicę powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”, jedynej w okupowanej Europie państwowej organizacji powołanej w celu ratowania Żydów w czasie Zagłady. W spotkaniu z osobami związanymi z historią „Żegoty” – prof. Władysławem Bartoszewskim, Elżbietą Ficowską i Hanną Rechowicz – wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół nr 65 im. Ireny Sendlerowej oraz zaproszeni goście.

Wydarzenie otworzyli pan Andrzej Cudak, p.o. dyrektora Muzeum, oraz pani Magdalena Księżopolska, dyrektor Zespołu Szkół nr 65, współorganizator obchodów. Na widowni zasiedli znamienici goście, m.in. Stephen Mull Ambasador Stanów Zjednoczonych,
Zvi Rav-Ner Ambasador Izraela, minister Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka oraz przedstawicie władz miejskich, Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”. Następnie zaproszono do rozmowy gości honorowych wydarzenia: prof. Bartoszewskiego, panią Ficowską i panią Rechowicz. Spotkanie z nimi prowadziła Justyna Majewska z Muzeum.

Profesor Władysław Bartoszewski opowiedział zebranym pokrótce o historii powstania Rady Pomocy Żydom oraz swoich motywacjach do zaangażowania się w jej działania. Mówił także swojej aktywności w Radzie, m.in. organizowaniu fałszywych metryk urodzenia dla Żydów. Profesor podkreślał, że mimo strachu i świadomości wielkiego niebezpieczeństwa, nie chciał pozostawać obojętny na Zagładę. Opowiedział także o znajomości z Ireną Sendlerową i jej szlachetnej działalności na rzecz ratowania żydowskich dzieci.

Pani Hanna Rechowicz, córka Jadwigi Piotrowskiej, współpracowniczki Sendlerowej, opowiedziała o wojennej działalności swojej matki. Stwierdziła, że pomoc Żydom była dla jej mamy „działalnością oczywistą”. Głos zabrała także pani Elżbieta Ficowska – uratowana z getta warszawskiego przez Irenę Sendlerową. Opowiedziała o historii swego ocalenia – jako półroczne dziecko została przeszmuglowana z getta w małej skrzynce i umieszczona u polskiej rodziny. Stanisława Bussoldowa zaopiekowała się Elżbietą, otoczyła ją matczyną opieką. Pani Ficowska mówiła o trudnym procesie poszukiwania tożsamości – dopiero wiele lat po wojnie zaczęła analizować i poznawać historię swego ocalenia i biologicznej rodziny.

Po spotkaniu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu literackiego „Irena Sendlerowa, historia – teraźniejszość – przyszłość” dla uczniów szkół noszących imię Sendlerowej. Konkurs został ogłoszony przez Zespół Szkół nr 65 w związku z rocznicą przyjęcia przez szkołę imienia patronki. Nagrody wręczał laureatom prof. Bartoszewski, składając każdemu z nich kilka słów gratulacji.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście oraz uczniowie i przedstawicie Zespołu Szkół złożyli wieniec pod pomnikiem „Żegoty”, który znajduje się na skwerze przy wejściu do Muzeum. Część uczniów wzięła udział w zorganizowanych przez Dział Edukacji Muzeum warsztatach o historii Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

W trakcie warsztatów uczestnicy mogli podzielić się swoimi refleksjami na temat spotkania z osobami związanymi z historią „Żegoty” i opowiedzieć o emocjach, które im towarzyszyły. Okazało się, że największe wrażenie zrobiła na młodych otwartość, z jaką goście mówili o trudnych osobistych przeżyciach wojennych. Następnie uczniowie mogli pogłębić i uporządkować swoją wiedzę na temat historii ratowania Żydów, biorąc udział w różnych ćwiczeniach, dyskutując między sobą i oglądając fragmenty filmowe dotyczące powstania "Żegoty". Warsztaty prowadziły edukatorki muzealne: Jagna Kofta, Aleksandra Karkowska i Sonia Ruszkowska. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za udział w zajęciach.