Wystawa „Z narażeniem życia” w Berlinie

Klara Jackl, 19 stycznia 2017
W Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie otwarto wystawę „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” zrealizowaną przez Muzeum POLIN w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To już kolejny pokaz wystawy w Niemczech.

Pokaz wystawy zorganizowany został przez Fundację Konrada Adenauera przy udziale Instytutu Polskiego w Berlinie. W otwarciu, które odbyło się 17 stycznia 2017 r., udział wzięli między innymi kierownik Akademii Fundacji Konrada Adenauera Andreas Kleine-Kraneburg, Ambasador RP w Berlinie Andrzej Przyłębski i Dorota Keller-Zalewska, wicedyrektor Muzeum POLIN.

Wystawa „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” prezentuje historie Polaków, którzy ryzykując życie swoje i swoich rodzin nieśli pomoc prześladowanym Żydom. Na wystawie losy ratujących i ratowanych ukazane są w kontekście historycznym okupowanej Polski, objaśnione zostają okoliczności i skala udzielanej pomocy, a także motywacje kierujące Sprawiedliwymi. Ekspozycja została przygotowana na podstawie wyjątkowej kolekcji świadectw Sprawiedliwych i Ocalałych zgromadzonych w ramach internetowego projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” realizowanego przez Muzeum POLIN od 2007 roku. Historie pomocy Żydom opisywane i publikowane są na portalu www.sprawiedliwi.org.pl.

„Ludzi pomagających i ratujących Żydów można było spotkać na obszarze całej okupowanej przez narodowych socjalistów Europy. Pochodzili z różnych warstw społecznych, kierowali się różnymi motywami, mieli różne poglądy polityczne” – mówił podczas otwarcia wystawy w Berlinie Andreas Kleine-Kraneburg. 

Dorota Keller-Zalewska wskazała na różne motywacje osób niosących pomoc: „Wielu Polaków pomagało swoim żydowskim znajomym, uważając to za oczywistą reakcję na prześladowania. Inni, przede wszystkim duchowni i siostry zakonne, kierowali się wartościami religijnymi. Jeszcze innym motywem była walka z Niemcami” – mówiła. 

Dotychczas wystawa przetłumaczona została na siedem języków i pokazana była w wielu krajach świata. W Niemczech prezentowana jest po raz dziesiąty, odwiedziła dotychczas m.in. Hamburg, Monachium i Drezno. W siedzibie Fundacji Konrada Adenauera będzie pokazywana do 15 lutego 2017 r. 

Opracowano na podstawie materiałów własnych oraz PAP.