„Spojrzenia na warszawskie getto

Maria Zawadzka 16 listopad 2016
„Spojrzenia na warszawskie getto" to tytuł nowej książki Jacka Leociaka, współtwórcy koncepcji muzealnej galerii „Zagłada”. Patronat nad publikacją wydaną przez Dom Spotkań z Historią objęło Muzeum Historii Żydów Polskich. Premiera 22 marca.

Spojrzenia na warszawskie getto,  kolejna publikacja pod patronatem Muzeum, to połączenie autorskiego przewodnika, eseju historycznego i antologii tekstów źródłowych w bogato ilustrowanej szacie graficznej. W książce wykorzystano blisko 150 unikatowych archiwalnych fotografii często publikowanych po raz pierwszy. Również współczesne, nastrojowe zdjęcia Macieja Jeziorka doskonale wpisują się w formułę książki, pokazując Muranów jako swoiste Miejsce-po-getcie, w którym nieliczne ślady zaginionego świata wyłaniają się spośród nowych osiedli i tętniących życiem ulic. Jak pisze autor we wstępie: Chociaż getto warszawskie zmiecione zostało z powierzchni ziemi, to jednak jego mocne, rozrośnięte w głąb korzenie wciąż tkwią pod asfaltem nowych ulic, pod chodnikami wyłożonymi nowoczesną kostką brukową, pod zielenią osiedlowych trawników. Cennym uzupełnieniem książki są historyczne mapy opisywanych ulic z autorskim komentarzem Jacka Leociaka.

Oś książki stanowi sześć ulic Muranowa: Krochmalna, Leszno, Karmelicka, Nowolipie, Miła, Stawki-Umschlagplatz – dobrane i ułożone w taki sposób, by pokazać życie w getcie, jego przeobrażanie, ścieśnianie i ostateczną Zagładę. Autor zabiera czytelników na wędrówkę po tych niezwykłych miejscach, wykorzystując różnorodne źródła: świadectwa spisywane w czasie wojny, wspomnienia wydane po latach, dokumentację niemiecką, żydowską, polską, wycinki z prasy oraz fotografie przedwojenne, wojenne i współczesne. Szczególną wartość mają świadectwa pochodzące z Archiwum Ringelbluma – podziemnego archiwum getta.

Na uwagę zasługuje projekt graficzny autorstwa Katarzyny Kubickiej – oryginalny, ascetyczny w formie zbliżonej do albumu, by jak najlepiej wyeksponować bogaty materiał ikonograficzny. Każdy rozdział, opowiadający o jednej z sześciu ulic Muranowa, został zamknięty w oddzielnej książeczce. Całość spaja etui stanowiące właściwą okładkę.

Dr Jacek Leociak (Instytut Badań Literackich PAN) – współtwórca koncepcji galerii "Zagłada" Muzeum Historii Żydów Polskich. Prowadzi studia nad literaturą XX w., zwłaszcza literackimi i pozaliterackimi świadectwami i relacjami skrajnych sytuacji, przypadków i doświadczeń krańcowych, nad Holokaustem i ludobójstwem w kulturze polskiej – w kontekście historii Europy i antropologii kulturalnej. 2004 – opiekun grupy naukowej Studiów Literatury Holokaustu w Instytucie Badań Literackich, Polskiej Akademii Nauk, 2003 – członek Polskiego Centrum Badań nad Holokaustem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1999 – członek Komisji Naukowej, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Dom Spotkań z Historią

Zaproszenie na spotkanie