Gazeta Wyborcza o Sprawiedliwych

MP, 8 grudnia 2008
W Gazecie Wyborczej z 5 grudnia 2008 ukazał sie artykuł Bożeny Aksamit pt. "Kto uratuje Sprawiedliwych".

Autorka pisze m.in.: "Polacy, którzy  w czasie II wojny światowej ratowali Żydów,  dożywają swych dni w samotności i biedzie".

na stronie internetowej „Artykuł” omawia między innymi trudne warunki, w jakich żyją niektórzy Sprawiedliwi oraz podejmowane na ich rzecz inicjatywy.

Przyłączamy się do zawartego w artykule apelu o pomoc dla polskich Sprawiedliwych. Osoby chętne do jej świadczenia, mogą się zgłaszać także za pośrednictwem. Konkretne formy pomocy uzgodnimy z "Polskim Towarzystwem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata".