Z NARAŻENIEM ŻYCIA - Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady

Wystawa prezentuje historie pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w czasie II wojny światowej. Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Na wystawie „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” na 18 planszach pokazane są historie Polaków, którzy ryzykując życie swoje i swoich rodzin nieśli pomoc prześladowanym Żydom. W okupowanej przez Niemców Polsce, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Po wojnie część z ratujących została uhonorowana przez państwo Izrael tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Na wystawie losy ratujących i ratowanych ukazane są w kontekście historycznym okupowanej Polski, objaśnione zostają okoliczności i skala udzielanej pomocy, a także motywacje kierujące Sprawiedliwymi.

Wystawa przygotowana na podstawie wyjątkowej kolekcji świadectw Sprawiedliwych i Ocalonych zgromadzonych w ramach naszego projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci”. 

Wystawa przetłumaczona została na osiem języków: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, węgierski, litewski oraz chiński. Pierwszy pokaz miał miejsce w siedzibie UNESCO w Paryżu w grudniu 2013 roku. Od tego czasu odwiedziła kilkadziesiąt miejsc w Europie i na świecie.