Żegnamy Władysława Misiunę (1925–2022)

Redakcja / Editorial staff / English translation: Andrew Rajcher, 10 października 2022
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Sprawiedliwego wśród Narodów Świata (1966) i Honorowego Obywatela Państwa Izrael, Władysława Misiuny (1925–2022). Przez całe swoje życie działał na rzecz zbliżenia stosunków pomiędzy Polską i Izraelem oraz przyjaznych relacji między Polakami i Żydami. Był m.in. współzałożycielem Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Cmentarza Żydowskiego w Radomiu. Odszedł 2 października 2022 r. w Warszawie, przeżywszy 97 lat. Żegnając Władysława Misiunę, przypominamy ponownie jego historię – pomoc udzielaną Żydom podczas okupacji niemieckiej w Radomiu.

„Ślady [mojej – red.] działalności zostały zachowane nie na piśmie, ale w pamięci, o czym mogłem się przekonać podczas spotkania w Izraelu z moimi przyjaciółkami deklamującymi zapamiętane wiersze”, mówił Władysław Misiuna w wywiadzie dla Muzeum POLIN.

W latach okupacji niemieckiej Władysław Misiuna pracował jako nadzorca królikarni na terenie magazynów Fabryki Broni w Radomiu (woj. mazowieckie), gdzie stworzona została filia obozu koncentracyjnego na Majdanku (KL Lublin). Na jego prośbę do opieki nad królikami przyjęte zostały Żydówki z radomskiego getta. Misiuna opiekował się nimi, dostarczając żywność, lekarstwa, środki czystości, a przede wszystkim wspierając je duchowo i moralnie – pisał dla nich wiersze.


» Przeczytaj i posłuchaj: Historia Władysława Misiuny


28 czerwca 1966 r., w uznaniu udzielonej podczas Zagłady pomocy, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował Władysława Misiunę tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Następnie otrzymał Honorowe Obywatelstwo Państwa Izrael, a także Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie i bliskim Władysława Misiuny składamy najszczersze wyrazy współczucia.