Sprawiedliwi we Wrocławiu

KB, 16 listopada 2016
24 lutego 2009 r. podczas wizyty we Wrocławiu Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył Stanisławowi Chrobotowi, Mariannie Dudzie i Romanowi Pysko Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej.

Postanowieniem Prezydenta RP z listopada 2008 r. Stanisław Chrobot, Marianna Duda i Roman Pysko znaleźli się w grupie osób, którym Prezydent RP przyznał odznaczenia za ratowanie Żydów w czasie Zagłady. Uroczystość, na której Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska wręczyła przyznane ordery, odbyła się 17 listopada 2008 w Teatrze Narodowym w Warszawie, jednak z powodów zdrowotnych wspomnianym osobom nie udało się na nią przybyć.

W uroczystości wręczenia odznaczeń we Wrocławiu wzięła udział Bożena Opioła, Dyrektor Biura Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP sprawującego pieczę m.in. nad projektami upamiętniającymi Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, dziedzictwo polsko-żydowskie oraz działania na rzecz upowszechniania wiedzy o Holokauście.