Spotkanie z Elżbietą Ficowską z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”

Klara Jackl, 8 listopada 2017
Z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota” zapraszamy młodzież do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na spotkanie z panią Elżbietą Ficowską, która opowie historię swojego ocalenia z Zagłady.

Elżbieta Ficowska jako półroczne dziecko została uratowana przez członków „Żegoty”. Do pudełka, w którym wyniesioną ją z warszawskiego getta, włożono srebrną łyżeczkę z jej imieniem i datą urodzenia. Spotkaniu z ocaloną towarzyszyć będzie krótki wstęp o historii „Żegoty” oraz projekcja filmu „Łyżeczka życia”, opowiadający historię ocalenia pani Ficowskiej.

4 grudnia, godz. 10:00

Spotkanie dla uczniów szkół licealnych (2,5 godziny):

  • Wstęp o historii Rady Pomocy Żydom „Żegota”
  • Pokaz filmu Łyżeczka życia
  • Spotkanie z Elżbietą Ficowską
  • Wspólne złożenie kwiatów pod pomnikiem „Żegoty”

Wstęp wolny. Obowiązuje internetowa rezerwacja miejsc: zmioduszewska@polin.pl

Rada Pomocy Żydom „Żegota”

Powołana 4 grudnia 1942 roku Rada była agendą Rządu RP na uchodźstwie. Kontynuowała pracę Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, działającego przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. W jej skład weszli członkowie partii lewicowych i demokratycznych, organizacji polskich i żydowskich oraz osoby wywodzące się ze środowisk inteligenckich i katolickich. „Żegota” była jedyną w okupowanej Europie państwową instytucją powołaną w celu ratowania Żydów, działającą w konspiracji. Pomoc polegała głównie na wsparciu finansowym, organizowaniu kryjówek i fałszywych dokumentów. Otrzymało ją kilka tysięcy osób, w tym wiele dzieci, które ukryto u polskich rodzin lub w sierocińcach.

Historia „Żegoty” na www.sprawiedliwi.org.pl

W związku z 75. rocznicą powstania „Żegoty” portal www.sprawiedliwi.org.pl wzbogacony zostanie o nowe artykuły na temat historii powstania Rady, jej członków i członkiń, działalności i miejsc upamiętnienia. Portal prowadzony jest przez Muzeum POLIN w ramach projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci”, który poświęcony jest Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. Od 2007 roku opisujemy historie pomocy, pokazujemy twarze i głosy Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Ocalałych z Zagłady.

Spotkanie organizowane jest przez projekt „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” i Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN.