„Represje za pomoc Żydom...” | Dyskusja

Redakcja / Editorial staff / English translation: Andrew Rajcher, 8 stycznia 2020
Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie zaprasza na dyskusję wokół pierwszego tomu publikacji „Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej” w opracowaniu dr Aleksandry Namysło i dr Martyny Grądzkiej-Rejak, autorek wielu historii pomocy na Portalu Polscy Sprawiedliwi. Spotkanie z udziałem dr. Mateusza Szpytmy, wiceprezesa IPN, poprowadzi dr hab. prof. UG Grzegorz Berendt.

Publikacja stanowi częściowy rezultat prac prowadzonych w ramach projektu „Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom w okresie II wojny światowej”.

Jego celem było ustalenie nazwisk obywateli polskich, nieobjętych ustawodawstwem norymberskim, a mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z 31 sierpnia 1939 r., represjonowanych za pomoc udzielaną Żydom podczas II wojny światowej. Książka zawiera 333 noty (dotyczące 654 osób) prezentujące okoliczności i formy pomocy oraz represje, z jakimi się one spotkały.

Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2020 (czwartek), o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie (ul. Marszałkowska 21/25).


» Przeczytaj: kara śmierci za pomoc Żydom w okupowanej Polsce


W dyskusji udział wezmą:

  • dr Aleksandra Namysło – redaktorka tomu (IPN)
  • dr Martyna Grądzka-Rejak – redaktorka tomu (IPN)
  • dr Mateusz Szpytma – wiceprezes IPN