Polscy Sprawiedliwi na Uniwersytecie w Seattle

ZZ, 27 stycznia 2009
Dzięki wspólnej inicjatywie Polonii w stanie Washington oraz tamtejszych organizacji żydowskich, na University of Washington w Seattle zainaugurowana została kilkutygodniowa sesja poświęcona tematowi ratowania Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej. Sesji towarzyszy wystawa zdjęć Chrisa Schwartza, zmarłego w 2007 roku londyńskiego fotografika, założyciela i pierwszego dyrektora na stronie internetowej „Muzeum Galicja” w Krakowie zatytułowana Polscy Bohaterowie: Ci, którzy ratowali Żydów. Ukazuje ona portrety i losy 21 polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata z Małopolski.

"Zarówno wystawa – dostępna dla tysięcy studentów uniwersytetu w naszej bibliotece uniwersyteckiej, jak i seria pięciu cotygodniowych wykładów poświęconych tematowi ratowania Żydów przez Polaków, cieszą się ogromnym zainteresowaniem.” - powiedziała p. Krystyna Untersteiner, jedna z organizatorek sesji, która przedstawiła słuchaczom stronę internetową Muzeum Historii Żydów Polskich, a w szczególności muzealną stronę poświęconą Sprawiedliwym.

Wykładać będą m.in. prof. Przemysław Chojnowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stanlee Stahl z Żydowskiej Fundacji na rzecz Sprawiedliwych, prof. Keely Stauter-Halsted z Uniwersytetu Michigan oraz jeden z uratowanych – p. Henry Friedman. W ramach serii cotygodniowych spotkań pokazywane są filmy dokumentalne, poprzedzone wprowadzeniem przez p. Marthę Golubiec z University of Washington.

Wystawa oraz seria wykładów zostały zorganizowane dzięki wysiłkom University of Washington Polish Studies Endowment Committee (UW PSEC), Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles i Stanowego Centrum Edukacji Dziejów Zagłady, przy wsparciu wydziałów Historii i Slawistyki, Zakładu Ellisona, oraz Zakładu Kultury i Historii Żydów na University of Washington.