Model komunikacji empatycznej w muzeach i miejscach pamięci – publikacja

Redakcja, 28 sierpnia 2023
Kilkuletni projekt „Model komunikacji empatycznej w edukacji dorosłych w muzeach historycznych i miejscach pamięci”, współprowadzony przez Muzeum POLIN, dobiegł końca. Jego owocem jest stworzona przez uczestniczki i uczestników publikacja, w której dzielą się oni swoimi doświadczeniami w używaniu modelu Porozumienia bez Przemocy. Do projektu zaprosiliśmy partnerów mierzących się z podobnymi wyzwaniami w pracy zawodowej – Holocaust Fund of the Jews from Macedonia w Macedonii Północnej, Mémorial de la Shoah we Francji i Žanis Lipke Memorial w Łotwie. Efekty naszej pracy dostępne są w formie publikacji na Elektronicznej platformie na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

„Chcielibyśmy aby nasze kompendium służyło pracownikom muzeów historycznych i miejsc pamięci i było dla nich praktycznym wsparciem w kontaktach z odwiedzającymi ich gośćmi. Przede wszystkim z tymi dorosłymi gośćmi – czyli osobami w pełni ukształtowanymi jeśli idzie o ich wiedzę życiową, historyczną, przekonania. I przede wszystkim – w kontekście tych kontaktów, które dotyczą tematu Zagłady Żydów w Europie w XX wieku.  Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców naszą pracę przygotowaliśmy w pięciu wersjach językowych, polskim, łotewskim, macedońskim, a wkrótce także francuskim”, czytamy we wstępie do publikacji.

W 2019 r., w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, zauważyliśmy, że nasz zespół potrzebuje wzmocnienia kompetencji dotyczących dialogu ze zwiedzającymi – wtedy znaczna ich grupa przybywała do muzealnego Centrum Informacji Historycznej, zadając liczne pytania na temat historii Żydów polskich, historii II wojny światowej w Europie, dialogu polsko-żydowskiego. 

Ze względu na rangę i skomplikowanie opisywanych przez nas wydarzeń historycznych, często mierzyliśmy się z emocjonalnymi reakcjami naszych gości. Z pomocą przyszedł nam wypracowany w latach 60. XX w. model komunikacji – Porozumienie bez Przemocy (NVC, ang. Non-violent communication) – autorstwa dr Marshalla Rosenberga, psychologa i działacza społecznego.

Do projektu zaprosiliśmy partnerów mierzących się z podobnymi wyzwaniami w praktyce zawodowej: Holocaust Fund of the Jews from Macedonia w Macedonii Północnej, Mémorial de la Shoah we Francji i Žanis Lipke Memorial w Łotwie. 


Przeczytaj więcej o projekcie: Model komunikacji empatycznej w edukacji dorosłych w muzeach historycznych i miejscach pamięci – projekt w ramach Programu Erasmus+ (2019–2023)


W publikacji wieńczącej nasz projekt doświadczeniami z wykorzystaniem modelu NVC dzielą się różni pracownicy muzeów i miejsc pamięci: edukatorzy, pracownicy centrów wiedzy, przewodnicy, osoby pracujące nad kolekcjami muzealnymi, bazami danych, współpracujące ze świadkami historii oraz osoby na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich, które często łączą w swoich działaniach różne role. 

Opisują oni swoje sukcesy i porażki w kontaktach międzyludzkich, a całość poprzedzona jest metodologicznym wstępem opracowanym przez certyfikowaną trenerkę NVC, Magdalenę Malinowską-Berggren. Wierzymy, że nasza publikacja okaże się pomocna i że wzmocni kompetencje komunikacyjne, a także będzie inspirującą lekturą. 

Efekty naszej pracy dostępne są na Elektronicznej platformie na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.


Zobacz publikację: Model komunikacji empatycznej w edukacji dorosłych w muzeach historycznych i miejscach pamięci – publikacja podsumowująca projekt (2023)


Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.