Komunikacja empatyczna wobec rozbieżnych narracji na temat historii II wojny św. i Zagłady

Redakcja / Editorial staff / English translation: Andrew Rajcher, 30 listopada 2022
Skopje, stolica Macedonii Północnej, było miejscem trzeciego spotkania partnerów projektu „Model komunikacji empatycznej w edukacji dorosłych w muzeach historycznych i miejscach pamięci”. Seminarium było okazją do dalszego ćwiczenia modelu „Porozumienia bez przemocy” w pracy z publicznością, a także do dogłębnego poznania skomplikowanego, historycznie i współcześnie, położenia Macedonii Północnej w regionie bałkańskim i w Europie.

W ramach projektu „Model komunikacji empatycznej…” pracownicy czterech instytucji – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia w Skopju, Mémorial de la Shoah w Paryżu, Žanis Lipke Memorial w Rydze – trenują stosowanie „Porozumienia bez przemocy”. Jest to model komunikacji, który służy wspieraniu dialogu i budowaniu społeczeństw opartych na empatii i rozumieniu potrzeb każdego człowieka. Celem projektu jest wprowadzenie tego modelu do pracy z publicznością oraz, za jego pośrednictwem, aktywizacja grup dorosłych odbiorców w zakresie poszerzania wiedzy o Zagładzie Żydów w Europie.


» Przeczytaj więcej: projekt „Model komunikacji empatycznej w edukacji dorosłych w muzeach historycznych i miejscach pamięci”


Gospodarz programu szkoleniowego w dniach 5-7 września 2022 r. w Skopju, Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia, główny nacisk położył na nakreślenie historycznego kontekstu dla wojennych losów Żydów macedońskich, których w czasie Zagłady zginęło aż 98%. Drugim kluczowym zagadnieniem był sposób, w jaki historia Macedonii wpływa na współczesne relacje międzynarodowe i konflikty pamięci, w tym także o Zagładzie.

Kolejne spotkanie szkoleniowe zaplanowane jest na wiosnę 2023 roku. Partnerzy spotkają się w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.


Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.