Komunikacja empatyczna w edukacji dorosłych: ostatnie seminarium

Redakcja, 8 maja 2023
Projekt „Model komunikacji empatycznej w edukacji dorosłych w muzeach historycznych i miejscach pamięci” wchodzi w końcową fazę. W dniach 25-27 kwietnia partnerzy spotkali się w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie na ostatnim spotkaniu szkoleniowym.

W 2020 roku cztery organizacje – Muzeum POLIN z Polski, Mémorial de la Shoah z Francji, Žanis Lipke Memorial z Łotwy i Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia z Macedonii Północnej – stworzyły konsorcjum inicjujące projekt pt. „Model komunikacji empatycznej w edukacji dorosłych w muzeach historycznych i miejscach pamięci”. Przez ponad trzy lata trwania projektu odbyliśmy szereg spotkań, zarówno online, jak i w siedzibach poszczególnych partnerów, w czasie których poznawaliśmy i ćwiczyliśmy model porozumienia bez przemocy opracowany przez Marshalla B. Rosenberga (NVC, ang. Non-violent communication). Pod koniec ubiegłego miesiąca spotkaliśmy się po raz ostatni, by dyskutować o sposobach wykorzystania modelu NVC w naszej pracy, szczególną uwagę poświęcając osobom z niepełnosprawnościami. Seminarium prowadziła Magdalena Malinowska, certyfikowana trenerka NVC.

Kwietniowe seminarium było ostatnim z serii spotkań szkoleniowych w projekcie. Obecnie partnerzy pracują nad publikacją końcową. Opracowanie zawierać będzie wstęp do komunikacji empatycznej, a także sposoby zastosowania tego modelu w pracy z publicznością w muzeach historycznych i miejscach pamięci, ale także innych instytucjach kultury. Poprzez przykłady z pracy uczestników projektu chcemy pokazać, jak pożyteczna w naszej codziennej pracy może być metoda Marshalla Rosenberga. Publikacja ukaże się latem bieżącego roku. Partnerzy planują też dalsze działania upowszechniają efekty projektu, już po jego zakończeniu.


» Przeczytaj więcej o projekcie na platformie EPALE


Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.