Gimnazjum w Bełżcu otrzymało imię Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Mateusz Szczepaniak, 2 września 2015
1 września 2015 roku, podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego, Gimnazjum w Bełżcu otrzymało nowego patrona - Sprawiedliwych wsród Narodów Świata. Jest to trzecia szkoła w Polsce nosząca takie imię.

W uroczystości nadania nowego imienia szkole wzięła udział cała społeczność Publicznego Gimnazjum w Bełżcu - nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Przemówił wójt gminy Bełżec Andrzej Adamek, dyrektor szkoły Jan Zatorski, Ewa Koper z Muzeum-Miejsca Pamięci w Bełżcu oraz Witold Lisowski, reprezentujący Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

To dla mnie wielkie wzruszenie, że młodzież chce mieć takich patronów - powiedział podczas uroczystości Sprawiedliwy Witold Lisowski.

Dyrektor szkoły Jan Zatorski tłumaczył wybór patrona: Tolerancja, miłość bliźniego, współczucie i empatia to wartości, które promujemy nie od dziś. Podjęliśmy nawet uchwałę na mocy której o Holokauście i historii obozu nauczamy w sposób rozszerzony.

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego i nadania patrona, towarzyszyło przekazanie sztandaru i otwarcie nowej części gmachu szkolnego. Na koniec odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którymi są również mieszkańcy Bełżca. Upamiętniono Julię Pępiak, Cecylię i Macieja Brogowskich oraz nieznaną z imienia kobietę, która uratowała Henryka Zvi Lufta przed śmiercią w obozie zagłady w Bełżcu. Tablicę odsłoniła pani Maria Jurczak - córka państwa Brogowskich.

Patron został nadany szkole na wniosek Rady Pedagogicznej Gimnazjum. 23 czerwca 2015 roku uchwałę w tej sprawie podjęła na swoim posiedzeniu Rady Gminy Bełżec. Pełna lista szkół noszących imię Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, dostępna jest na naszym portalu.