Ceremonie honorowania Sprawiedliwych w Warszawie

12 czerwca 2014
Wczoraj 11 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyły się dwie ceremonie uhonorowania kolejnych polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Podczas uroczystości w Sekretariacie Kancelarii Episkopatu Polski odznaczano pośmiertnie księży i siostry zakonne. Później, w warszawskiej synagodze im. Nożyków, osoby świeckie.

Podczas uroczystości w siedzibie episkopatu, w obecności polskich biskupów, rodzin ratujących i ratowanych, odznaczono dwie siostry zakonne – s. Kornelię Jankowską i s. Serafię Adelę Rosolińską oraz trzech księży – ks. Mikołaja Ferenca, ks. Antoniego Kanię i ks. Jana Raczkowskiego. Siostrom tytuł Sprawiedliwych został przyznany na wniosek Joan Kirsten, która jako czteroletnie dziecko została ukryta w prowadzonej przez siostry ochronce w Suchedniowie. Ksiądz Ferenc i ks. Kania kolejno pomogli Ewie Trauestein-Turzyńskiej i jej synkowi Leonowi we Lwowie. Ks. Ferenc przyjął kobietę i dziecko na swoją plebanię. Po jego tragicznej śmierci z rąk członków bandy UPA, Ewą i Leonem zaopiekował się ks. Kania, proboszcz z Nowej Huty. Ksiądz Jan Raczkowski został uhonorowany za swoje zaangażowanie w niesienie pomocy Żydom w Otwocku. Wraz z odznaczonym kilka lat wcześniej ks. Ludwikiem Wolskim, pomagali Żydom znaleźć bezpieczne schronienie oraz wystawiali im fałszywe metryki urodzenia. Ks. Raczkowski został odznaczony na wniosek Ocalonej Hanny Pinkert-Langer. Odznaczenia odebrali krewni Sprawiedliwych.

Kilka godzin później w synagodze im. Nożyków w Warszawie uhonorowano kolejnych sześciu Sprawiedliwych. Czesława Dietrich i Zofia Sydry zostały odznaczone za pomoc niesioną rodzinom Pinkert i Wilner w Otwocku. Kobiety wspierali wspomniani ks. Raczkowski i ks. Wolski. O odznaczenie wystąpiła Hanna Pinkert-Langer. Stanisław Drabich pomagał Żydom w Warszawie. Zginął w 1943 r. na skutek donosu. Jeden z ratowanych, Marian Rosenbloom, wystąpił o pośmiertne odznaczenie Polaka. Na ceremonię przyjechał z USA. Kolejna uhonorowana, Maria Kaczyńska z Milanówka, przyczyniła się do ocalenia Joan Kirsten, która jako małe dziecko, wraz z matką, trafiła do jej domu. Później, po tragicznej śmierci matki Joan, dziewczynka została przeniesiona do Sprawiedliwych sióstr Marylek w Suchedniowie. Stanisława i Wacław Libera z Białej Rawskiej zostali uhonorowani za uratowanie małego chłopca, Mendla Gwiazdy (dziś Mel Goldberg). Przyjęli go do swojego domu i ukrywali przez wiele miesięcy. Mel Goldberg na uroczystość odznaczenia Liberów przyjechał z Kanady. Medale i dyplomy honorowe odebrali krewni Sprawiedliwych.