Anna Wołowska odznaczona przez Prezydenta RP

Mateusz Szczepaniak, 3 lutego 2017
Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 26 stycznia 2017 roku, Anna Wołowska, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczył podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

Anna Wołowska urodziła się 19 października 1925 r. w Warszawie. Podczas II wojny światowej przyjaciółka jej matki dr Jadwiga Wawrzyńska-Pągowska współpracowała z Radą Pomocy Żydom „Żegota”.

W 1943 roku kobieta przyjęła do swojego mieszkania kilkuletnie żydowskie dziecko, Izabelę Szymel. Dziewczynka przebywała wcześniej w sierocińcu. Nie zważając na niebezpieczeństwo związane z przyjmowaniem w mieszkaniu wielu pacjentów, Pągowska udzieliła schronienia także Ewie Appel. W tym czasie stale pomagała jej 17-letnia Anna, która razem z nią mieszkała.

Izabela przebywała u Pągowskiej do maja 1944 roku, kiedy ze względów bezpieczeństwa musiała wyjechać do Otwocka. Tam doczekała końca wojny. Ewa Appel zginęła podczas powstania warszawskiego.

W 1996 r. Jadwiga Wawrzyńska-Pągowska została uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Dwa lata później ten sam tytuł został nadany Annie Wołowskiej.