Nasze wystawy

Zapraszamy do oglądania wirtualnych wystaw, które poświęcone są wybranym zagadnieniom dotyczącym ratowania Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej, a także innym tematom związanym ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Nasze wystawy zostały wyróżnione przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015.

„Sprawiedliwi bez granic. Działania na rzecz godności i praw człowieka”

Sprawiedliwi bez granic - Działania na rzecz godności i praw człowieka

Przedstawiamy 28 postaci i organizacji, które w różnych czasach i miejscach na świecie odrzuciły poczucie bezradności i podjęły inicjatywę. Ich historie łączy wytrwałość w działaniu dla innych i świata.

DOBRY ADRES - Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie

Gdzie w Warszawie ukrywali się Żydzi w czasie wojny? Ile z tych miejsc zachowało się do dziś? Może mijamy je na co dzień?

Polscy artyści z pomocą Żydom

Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady wywodzili się z różnych środowisk, kierowały nimi rozmaite motywacje. Wśród ratujących byli także znani artyści – pisarze, aktorzy czy muzycy.

KOCHANEJ MAMÓSI NA PAMIĄTKĘ - O dzieciach ocalonych z Zagłady

Wystawa opisuje indywidualne historie oraz wspólne dla losów wszystkich ocalałych żydowskich dzieci doświadczenia: dramatyczne rozstanie z rodzicami, nowy dom, nową tożsamość i trudne życie po wojnie.

DOM POD ZWARIOWANĄ GWIAZDĄ - Żydzi ukrywani w warszawskim ZOO

Azyl, przystań, arka – tak o warszawskim ZOO mówili ci, którzy dzięki pomocy państwa Żabińskich przetrwali tam II wojnę światową.

Wystawa Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady

Z NARAŻENIEM ŻYCIA - Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady

Zrealizowana w partnerstwie z MSZ wystawa od 2013 r. podróżuje po świecie. Pierwszy pokaz miał miejsce w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Rada Pomocy Żydom „Żegota”

Wirtualna wystawa poświęcona jest Radzie Pomocy Żydom „Żegota”, jedynej w okupowanej Europie państwowej organizacji powołanej w celu ratowania Żydów w czasie Zagłady.