Nasze wystawy

Zapraszamy do oglądania wirtualnych wystaw, które poświęcone są wybranym zagadnieniom dotyczącym tematyki ratowania Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej. Nasze wystawy zostały wyróżnione przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015.

DOBRY ADRES - Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie

Gdzie w Warszawie ukrywali się Żydzi w czasie wojny? Ile z tych miejsc zachowało się do dziś? Może mijamy je na co dzień? Te zapomniane warszawskie historie można poznać dzięki wystawie „Dobry adres” dostępnej na stro...

Polscy artyści z pomocą Żydom

Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady wywodzili się z różnych środowisk, kierowały nimi rozmaite motywacje. Wszyscy dla ocalenia drugiego człowieka ryzykowali życie swoje i swoich rodzin. Żydów ratowali także znani a...

KOCHANEJ MAMÓSI NA PAMIĄTKĘ - O dzieciach żydowskich ocalonych z Zagłady

Przed wojną mieszkało w Polsce milion żydowskich dzieci. Zdecydowana większość została zamordowana przez niemieckich okupantów. Ocalało jedynie kilka tysięcy, głównie dzięki indywidualnym inicjatywom dorosłych, ale ta...

DOM POD ZWARIOWANĄ GWIAZDĄ - Żydzi ukrywani w warszawskim ZOO

Azyl, przystań, arka – tak o warszawskim ZOO mówili ci, którzy dzięki pomocy państwa Żabińskich przetrwali tam II wojnę światową. W 2015 r. mija 50 lat od uhonorowania rodziny Żabińskich tytułem Sprawiedliwych wśród N...

Z NARAŻENIEM ŻYCIA - Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady

Wystawa prezentuje historie pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w czasie II wojny światowej. Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagraniczn...

Rada Pomocy Żydom „Żegota”

Wirtualna wystawa poświęcona jest Radzie Pomocy Żydom „Żegota”, jedynej w okupowanej Europie państwowej organizacji powołanej w celu ratowania Żydów w czasie Zagłady.