Nasze wystawy

Zapraszamy do oglądania wirtualnych wystaw, które poświęcone są wybranym zagadnieniom dotyczącym ratowania Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej, a także innym tematom związanym ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Nasze wystawy zostały wyróżnione przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015.

Wystawa „Between life and death” w Castrum Peregrini

Between Life and Death. Stories of Rescue During the Holocaust

Anglojęzyczna wystawa planszowa poświęcona historiom pomocy udzielanej Żydom podczas Zagłady w dziesięciu krajach Europy zrealizowana we współpracy z Europejską Siecią Pamięć i Solidarność.

„Sprawiedliwi bez granic. Działania na rzecz godności i praw człowieka”

Sprawiedliwi bez granic. Działania na rzecz godności i praw człowieka

Przedstawiamy 28 postaci i organizacji, które w różnych czasach i miejscach na świecie odrzuciły poczucie bezradności i podjęły inicjatywę. Ich historie łączy wytrwałość w działaniu dla innych i świata.

Wystawa Dobry adres

DOBRY ADRES. Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie

Gdzie w Warszawie ukrywali się Żydzi w czasie wojny? Ile z tych miejsc zachowało się do dziś? Może mijamy je na co dzień? Przedstawiamy wybrane historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie.

Mieczysław Fogg

Polscy artyści z pomocą Żydom

Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady wywodzili się z różnych środowisk, kierowały nimi rozmaite motywacje. Wśród ratujących byli także znani artyści – Mieczysław Fogg, Czesław Miłosz czy Jarosław Iwaszkiewicz.

KOCHANEJ MAMÓSI NA PAMIĄTKĘ. O dzieciach ocalonych z Zagłady

Wystawa opisuje indywidualne historie oraz wspólne dla losów wszystkich ocalałych żydowskich dzieci doświadczenia: dramatyczne rozstanie z rodzicami, nowy dom, nową tożsamość i trudne życie po wojnie.

Wystawa Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady

Z NARAŻENIEM ŻYCIA. Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady

Wystawa zrealizowana w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP podróżuje po świecie od 2013 roku. Pierwszy pokaz miał miejsce w siedzibie UNESCO w Paryżu.