Najnowsze historie

Przeczytaj najnowsze historie pomocy, które opublikowaliśmy na Portalu Polscy Sprawiedliwi w ostatnich miesiącach. Poznaj historie, twarze i głosy bohaterów II wojny światowej – Polek i Polaków, którzy w czasie Zagłady nieśli ratunek Żydom oraz tych, którzy w okupowanej Polsce otrzymali pomoc.

Ten katalog historii jest regularnie aktualizowany. Po lekturze treści z niniejszej listy, dowiesz się m.in.:

  • Kto podczas Zagłady udzielał pomocy Żydom ze środowiska artystycznego?
  • Gdzie udzielała pomocy Żydom najstarsza Polka uhonorowana tytułem Sprawiedliwej?
  • Kiedy po raz pierwszy całkowicie odizolowano getto w okupowanej Polsce od tzw. aryjskiej strony?
  • Jak przebiegała policyjna rewizja na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej?
  • Ilu żydowskim znajomym udzielił pomocy rysownik i karykaturzysta, Eryk Lipiński?

Wydanie: luty – czerwiec 2020:

Spotkanie Diany Albert (Doby Drezner) z rodziną Gąsiorowskich

„Jeśli starczy chleba dla nas, to starczy i dla niej”

Lucjan i Anna Gąsiorowscy ze wsi Nuna koło Nasielska udzielili pomocy 12-letniej Dobie Drezner z Serocka, uciekinierce z gett w Warszawie i Legionowie. Dziewczynka zamieszkała w ich gospodarstwie w 1944 roku ➔

Aleksander Zelwerowicz (1877–1955)

„Przyjaciel człowieka”

Aleksander Zelwerowicz, wybitny aktor i reżyser teatralny, oraz jego córka Helena Zelwerowicz-Orchoń, aktorka, reżyserka, scenografka, nieśli pomoc m.in. wojennym uchodźcom i ukrywającym się Żydom ➔

Stanisław Leszczyński (ur. 1930)

Gdy w saniach nadjechali Niemcy

Pięcioosobowa rodzina Leszczyńskich z Bocianki udzielała pomocy 13 Żydom – uciekinierom z likwidowanego przez Niemców getta w pobliskich Siemiatyczach. Zapewnili im schronienie, podzielili się żywnością ➔

Chaim Mordechaj Rumkowski (1877–1944)

„Jedyną drogą jest praca”

Krawiec Ryszard Lerczyński pomagał znajomym Żydom, Chaimowi Putersznytowi i Ruchli Frymar. Udzielał im schronienia, a następnie wspierał dostarczając żywność i lekarstwa, gdy znaleźli się w getcie łódzkim ➔

Anna Koźmińska (ur. 1919)

Tęsknota za rzeczami nadprzyrodzonymi

Jesienią 1942 r. Maria i Anna Koźmińskie zaopiekowały się ośmioletnim Abrahamem Jabłońskim. Podczas Zagłady chłopiec wydostał się z częstochowskiego getta dzięki wspólnej akcji własnej rodziny oraz znajomych Polaków ➔

Portret studyjny Stanisławy Bussold w stroju z futrzanym kołnierzem. Warszawa, przed 1968

Elżunia i srebrna łyżeczka

Stanisława Bussoldowa udzielała pomocy Żydom z getta warszawskiego, współpracując z Ireną Sendlerową. W 1942 r. zaopiekowała się kilkumiesięczną dziewczynką, Elżunią, która została wyniesiona z getta ➔

Eryk Lipiński (1908–1991)

„Nocniki, czyli wieczory z noclegiem”

Eryk Lipiński, rysownik, karykaturzysta, współtwórca pisma „Szpilki”, założyciel Muzeum Karykatury i jego żona Ha-Ga, też artystka, w czasie okupacji otworzyli swój dom dla szukających schronienia znajomych Żydów ➔

Władysław Misiuna

Wiersze pisane dla skazanych na Zagładę

Władysław Misiuna pracował jako nadzorca królikarni na terenie magazynów Fabryki Broni w Radomiu. Podczas Zagłady udzielał pomocy Żydówkom, dostarczając im żywność i lekarstwa. Ponadto, pisał dla nich wiersze ➔

Piotr Kopeć (ur. 1929)

Trzeba ratować. Relacja Piotra Kopcia

Stanisław i Marianna Kopciowie udzielali pomocy Żydówkom: Mirli Medman z d. Izraelewicz i jej córce Małce (po wojnie Mala Gastfriend), które podczas Zagłady uciekły z likwidowanego getta w Proszowicach ➔

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata [baner]

Przeczytaj więcej (1000+)

Przeczytaj pozostałe historie pomocy udzielanej Żydom przez Polaków podczas Zagłady w okupowanej przez Niemców Polsce. Nasza kolekcja, gromadzona od 2007 r., liczy już niemal 1000 historii pomocy ➔