Rodzina Zająców

Historia pomocy - Rodzina Zająców

Bronisława i Józef Zającowie mieszkali na Lubelszczyźnie, we wsi Witoldów. Bronisława zajmowała się gospodarstwem, Józef był wojskowym. W wiosce, w której mieszkali, nie było Żydów, za to zamieszkiwali licznie pobliskie Wojsławice.

W mieście tym na przełomie XVIII i XIX wieku osiedlili się frankiści – członkowie mistycznej sekty żydowskiej założonej przez Jakuba Franka. Ich obecność i działalność doprowadziła do tragicznych wydarzeń i w konsekwencji wypędzenia ludności żydowskiej. Żydzi wrócili tu jednak i w okresie międzywojennym stanowili ponad połowę ogółu mieszkańców.

W roku 1942 wojsławickich Żydów Niemcy deportowali do obozu zagłady w Sobiborze. W tym też czasie do Zająców trafiła Luba Hochlerer, trzynastoletnia Żydówka z miasteczka. Bronisława i Józefa zaopiekowali się nią jak własnym dzieckiem. We wsi się zorientowano się, że dziewczyna u Zająców jest Żydówką, ale nikt ich nie wydał. W Witoldowie doczekała końca okupacji.

Według informacji z Encyklopedii Yad Vashem, po wojnie Luba trafiła do żydowskiej rodziny, z którą wyjechała do Izraela. Z Zającami pozostała w kontakcie listowym. W latach 90. przyjechała do Polski, by odwiedzić swoich dobroczyńców. Obecnie nazywa się Chawiwa Borst.

 

Historie pomocy w okolicy

Więcej

Bibliografia

  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu, Kraków 2009
  • Wojsławice – historia
  • Kawa Magdalena, Wywiad z Jadwigą Zawiślak, córką Bronisławy i Józefa Zająców, 1.01.2007