Sprawiedliwi na Powiślu

Warszawa znajdowała się niegdyś w bardzo bliskim związku z Wisłą, nad którą – po stronie śródmiejskiej – kwitła żegluga i przemysł. Od północy ciągnęły się nanizane jak koraliki na sznurku kolejne niewielkie „dzielniczki”, niekiedy o bardzo dawnym rodowodzie: Rybaki, Mariensztat, Powiśle, Solec i legendarny Czerniaków.

Poniżej skarpy, w cieniu wielkiego miasta, pod filarami wiaduktu kolei średnicowej, dymiły kominy, huczały warsztaty, zbijano tratwy i galary. W niewielkich, podłych domkach gnieździli się robotnicy niewykwalifikowani, pracownicy rzeźni, wyrobnicy, tragarze, flisacy, drobni rzemieślnicy, giserzy, piaskarze, śmieciarze.

Na Powiślu znajdowała się Elektrownia Miejska. W sierpniu 1944 roku zdobyli ją na krótko powstańcy – dostarczała energii elektrycznej powstańczym szpitalom, drukarniom i warsztatom.

Odkrywaj historie pomocy na Grochowie razem z wirtualną wystawą Dobry adres. Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie