Sprawiedliwi na Ochocie

W międzywojniu na Ochocie trwał rozwój budownictwa mieszkaniowego. Rosły spółdzielnie urzędników, bankowców, nauczycieli, architektów i plastyków. 

Okolice ulicy Filtrowej upodobali sobie dziennikarze i profesorowie. – Nasza spółdzielnia miała cztery domy – wspomina Zofia Celińska, mieszkanka kamienicy pod numerem 69. – W naszym, największym, mieszkał Jan Parandowski, autor Mitologii.

8 września 1939 roku dzielnica znalazła się na pierwszej linii frontu. Szarża niemieckich czołgów szła wzdłuż ulicy Grójeckiej.

Rozkaz o rozpoczęciu powstania warszawskiego wydał Antoni Chruściel przy Filtrowej 68. W trakcie walk dzielnica płonęła i uległa znacznym zniszczeniom, ale po zakończeniu działań wojennych wielu mieszkańców wróciło do swoich budynków. Do dziś na Ochocie mieszkają ich potomkowie.

Odkrywaj historie pomocy na Ochocie razem z wirtualną wystawą Dobry adres. Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie.