Sprawiedliwi na Mokotowie

W 1939 roku na Mokotowie mieszkało ponad osiemdziesiąt dziewięć tysięcy ludzi. Po wejściu Niemców do Warszawy w dzielnicy osiedliło się wielu Reichsdeutschów i Volksdeutschów, czyli Niemców i osób o niemieckich korzeniach lub kolaborantów. 

Okupanci wysiedlali Polaków. Najważniejsze budynki zajęło wojsko i okupacyjne instytucje, wśród nich więzienie, koszary SS i Luftwaffe czy komenda żandarmerii na powiat warszawski.

W czasie powstania warszawskiego 65 procent zabudowy Mokotowa uległo zniszczeniu. Drewniane krzyże na skwerach i w parkach upamiętniały tysiące poległych mokotowian.

Odkrywaj historie pomocy na Mokotowie razem z wirtualną wystawą Dobry adres. Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie.