Sprawiedliwi na Grochowie

Na przełomie XIX i XX wieku Grochów należał do gminy Wawer i był jedną z dynamiczniej rozwijających się osad fabrycznych. Miejscowa ludność pracowała – między innymi – w fabrykach przemysłu tłuszczowego. 

W 1916 roku Grochów przyłączono do Warszawy, a okręg ten zajmował prawie cały teren obecnej dzielnicy Praga-Południe. W roku 1938 mieszkało tu ponad 40 tysięcy ludzi. Od początku lat 20. do 1942 roku działał na Grochowie kibuc, największy i najbardziej znany ośrodek przygotowujący Żydów do emigracji do Palestyny.

Odkrywaj historie pomocy na Grochowie razem z wirtualną wystawą Dobry adres. Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie