Sprawiedliwi na Pradze

Na dawnej Pradze żyli obok siebie Polacy, Żydzi i Rosjanie. Obszar ten był przede wszystkim miejscem targowym, choć pod koniec XIX wieku jego charakter zaczął zmieniać się na przemysłowy. Handlowano przede wszystkim wzdłuż Targowej oraz jej przedłużenia – Wołowej.

W okresie okupacji na Bazarze Różyckiego, mimo zakazów i kar okupanta, sprzedawano alkohol, mięso, mąkę, cukier i inne towary deficytowe. Organizacje konspiracyjne zaopatrywały się tutaj w broń, kupując ją od niemieckich żołnierzy. Na targu dostać też można było przedmioty szmuglowane z getta.

Podczas okupacji wiele praskich zakładów przemysłowych uległo zniszczeniu, natomiast zachowało się znacznie więcej niż w lewobrzeżnej Warszawie budynków mieszkalnych. Armia Czerwona weszła na Pragę krótko po wybuchu powstania warszawskiego. Gdy w Śródmieściu czy na Czerniakowie jeszcze trwały walki, na Pradze próbowano już wskrzesić normalne życie.

Odkrywaj historie pomocy na Pradze razem z wirtualną wystawą Dobry adres. Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie

Poznaj także historię Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, gdzie z pomocą Jana i Antoniny Żabińskich ukrywało się wielu Żydów. Obejrzyj wirtualną wystawę Dom pod zwariowaną gwiazdą.