Sprawiedliwi w Śródmieściu

Śródmiejskie kamienice, które zachowały się do dziś, powstawały na przełomie XIX i XX wieku. W międzywojniu dzielnicę charakteryzowały elegancja i wielkomiejski charakter. Rejony te zamieszkiwali kupcy, politycy, literaci, artyści.

Warszawiacy odwiedzali znajdujące się tu restauracje, kabarety, teatry i filharmonię, robili zakupy w Domu Towarowym i pasażu handlowym Italia. Swoje siedziby miały tu banki. Powstały gmachy rządowe przy ulicy Chałubińskiego oraz Sejm przy Wiejskiej. Rozpoczęła się budowa bulwarów wiślanych i Dworca Głównego – obie inwestycje przerwał wybuch drugiej wojny światowej.

Kampania wrześniowa spowodowała znaczne straty w Śródmieściu. Niemcy nie pozwolili na rekonstrukcję zniszczonych budynków. W 1940 roku część obszaru weszła w skład getta.

Odkrywaj historie pomocy w Śródmieściu razem z wirtualną wystawą Dobry adres. Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie.