Rada Pomocy Żydom „Żegota”

Wirtualna wystawa poświęcona jest Radzie Pomocy Żydom „Żegota”, jedynej w okupowanej Europie państwowej organizacji powołanej w celu ratowania Żydów w czasie Zagłady.

Prezentacja w sposób zwięzły przedstawia kontekst historyczny okupowanej przez Niemców Polski, postawy Polaków wobec eksterminacji Żydów oraz zjawisko indywidualnego i zorganizowanego ich ratowania – przede wszystkim historię Rady Pomocy Żydom „Żegota”. W wystawie uwzględniona jest historia jej powstania, zakres działań organizacji, struktura i sylwetki głównych jej członków. Podkreślona zostaje wyjątkowość „Żegoty” – organizacji powstałej z inicjatywy różnych środowisk, skupiającej i Polaków, i Żydów, ludzir eprezentujących zróżnicowane poglądy społeczne i polityczne.


Obejrzyj wystawę Rada Pomocy Żydom „Żegota”


 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 

Więcej o programie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”