Nota redakcyjna: informacje o portalu Polscy Sprawiedliwi

Szukasz rzetelnej wiedzy na temat postaw Polaków wobec Zagłady i stosunków polsko-żydowskich podczas okupacji niemieckiej (1939–1945)? Poszukujesz informacji o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata? Chciałbyś poznać ich historie oraz losy ukrywających się Żydów? Przeglądaj zawartość portalu Polscy Sprawiedliwi.

 

Szukasz rzetelnej wiedzy na temat postaw Polaków wobec Zagłady i stosunków polsko-żydowskich podczas okupacji niemieckiej (1939–1945)? Poszukujesz informacji o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata? Chciałbyś poznać ich historie oraz losy ukrywających się Żydów? Przeglądaj zawartość portal Polscy Sprawiedliwi.

Kolekcja historii pomocy

Polscy Sprawiedliwi to internetowy portal wiedzy, w ramach którego dokumentujemy historie Polek i Polaków, którzy bezinteresownie udzielali pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej. 

Upamiętniamy przede wszystkim osoby uhonorowane przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz ukrywających się z ich pomocą Żydów – często bezimienne ofiary Zagłady.  

Fundamentem portalu jest gromadzona od 2007 r. kolekcja historii pomocy, obejmująca obecnie ponad 1000 opracowań historiograficznych, które uzupełnione są o archiwalne fotografie i dokumenty (przeszło 10 000 obiektów), a także fragmenty wywiadów biograficznych ze zbiorów Muzeum POLIN.

Kolekcję można przeglądać według alfabetycznej listy nazwisk, katalogu tematów i słów kluczowych czy za pomocą mapy.

Szeroko omawiamy m.in. działalność członków i członkiń Rady Pomocy Żydom „Żegota”, Ireny Sendlerowej czy historię ukrywania się Żydów w warszawskim ZOO z pomocą Jana i Antoniny Żabińskich.

Opracowania tematyczne

Historie pomocy prezentujemy na tle społeczno-politycznego kontekstu okupacji niemieckiej w Polsce, uwzględniając złożoność i zróżnicowanie postaw polskiego społeczeństwa wobec Zagłady. Dlatego uzupełnieniem kolekcji historii pomocy są opracowania monograficzne i zakładki tematyczne, które przybliżają wybrane zagadnienia historii Zagłady w okupowanej Polsce – szczególnie doświadczenie ukrywania się Żydów po tzw. aryjskiej stronie.  

Objaśniamy procedury towarzyszące przyznawaniu tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie oraz historię tego odznaczenia i jego symbolikę. Pokazujemy zdjęcia medali, dyplomów, a także ceremonii sadzenia drzew oliwnych w Ogrodzie Sprawiedliwych.

Edukacja o Sprawiedliwych

Publikujemy materiały edukacyjne oraz źródła dotyczące historii Zagłady i postaw Polaków wobec Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem aktów pomocy udzielanej Żydom i grożących za to kar.

Uważamy, że postawy Sprawiedliwych mają wymiar ogólnoludzki. Dlatego tematykę Sprawiedliwych podejmujemy również w wymiarze uniwersalnym, przyłączając się do inicjatywy honorowania tym tytułem ludzi, którzy w różnych czasach i miejscach na świecie sprzeciwiali się złu i walczyli o podstawowe prawa człowieka.

* * *

Portal powstał pod patronatem Prezydenta RP. Wszystkie publikowane treści dostępne są w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Wydawcą portalu jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.