Co robimy?

„Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” to projekt Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poświęcony Sprawiedliwym wśród Narodów Świata – ludziom, którzy nieśli pomoc Żydom w czasie Zagłady. Historie pomocy publikujemy na portalu Polscy Sprawiedliwi.

Kolekcja historii pomocy

Celem projektu jest dokumentacja i popularyzacja historii ratowania Żydów podczas II wojny światowej. Prowadzimy wywiady ze Sprawiedliwymi i Ocalałymi, pozyskujemy relacje archiwalne i te, które przetrwały jedynie w pamięci rodzinnej.

Nasza kolekcja, gromadzona od 2007 roku, liczy już niemal 1000 historii pomocy. Wywiady, opracowania i fotografie są łatwo dostępne dzięki alfabetycznej liście nazwisk Sprawiedliwych i ukrywających się Żydów.

Szeroko omawiamy m.in. działalność Rady Pomocy Żydom „Żegota”, Ireny Sendlerowej czy historię ukrywania Żydów w warszawskim ZOO.

Tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Yad Vashem

Objaśniamy procedury towarzyszące przyznawaniu tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie oraz historię tego odznaczenia i jego symbolikę. Pokazujemy zdjęcia medali, dyplomów, a także ceremonii sadzenia drzew oliwnych w Ogrodzie Sprawiedliwych.

Edukacja i źródła o Sprawiedliwych

Publikujemy materiały edukacyjne, wirtualne wystawy oraz źródła  dotyczące historii Zagłady i postaw Polaków wobec Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem aktów pomocy udzielanej Żydom i grożących za to kar.

Prowadzimy edukacyjne kampanie internetowe oraz cykliczne spotkania ze świadkami historii – Sprawiedliwymi i Ocalałymi. Bierzemy udział w szkoleniach dla nauczycieli, edukatorów, ludzi zainteresowanych historią i prawami człowieka.

Uważamy, że postawy Sprawiedliwych mają wymiar ogólnoludzki. Dlatego tematykę Sprawiedliwych podejmujemy również w wymiarze uniwersalnym, przyłączając się do inicjatywy honorowania tym tytułem ludzi, którzy w różnych czasach i miejscach na świecie sprzeciwiali się złu i walczyli o podstawowe prawa człowieka.

Czekamy na Wasze opowieści

Wszystkich tych, którzy chcieliby podzielić się swoją historią pomocy lub ocalenia, bądź poszukują świadków wydarzeń z czasów Zagłady, zapraszamy do nadsyłania do nas opowieści o tych wydarzeniach.