Piłat Leon,
1990
Piłat Paweł,
2001
Piłat Piotr,
1965
Piłat Katarzyna,
1965
Piłat Wincenty,
1990
Piłat Jan,
1990
Piłat Matylda,
1990
Piłat Katarzyna,
1993
Piłat Franciszek,
1993
Piłat Marian,
1993
Piłat Helena,
2001
Pilch Stanisław,
2007
Pilch Kacper,
2007
Pilch Czesława,
2007
Pilecka Michalina,
1992
Pindelak Roman,
1979
Pindelak Paulina,
1979
Pindor Stanisław,
1990
Piotrowska Alicja,
1972
Piotrowska Jadwiga,
1987
Piotrowska Aleksandra,
1986
Piotrowska Jadwiga,
1992
Piotrowska Władysława,
1989
Piotrowska Zofia,
1966