O nas

„Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” to projekt Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poświęcony Sprawiedliwym wśród Narodów Świata – ludziom, którzy nieśli pomoc Żydom w czasie Zagłady, ryzykując życie swoje i swoich rodzin. „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”, głosi sentencja z Talmudu. 

Projekt zainicjowany został w 2007 roku przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Ma na celu dokumentację i popularyzację historii ratowania Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej. Historie publikujemy na portalu Polscy Sprawiedliwi.

Badaniami objęte są tereny Polski i Izraela. Wywiady ze świadkami historii – ratującymi, ocalałymi i świadkami pomocy – prowadzą przeszkoleni badacze. Spotkania poprzedza kwerenda. Korzystamy z relacji składanych na piśmie po wojnie, dostępnych w archiwach Żydowskiego Instytutu Historycznego, Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie i Instytutu Pamięci Narodowej. Nieocenioną pomoc otrzymujemy od partnerów projektu: Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” oraz Ambasady Izraela w Polsce.

Portal Polscy Sprawiedliwi działa od 2008 roku i stanowi stale wzbogacane kompendium wiedzy na temat polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jego główną część stanowi kolekcja historii pomocy, która obejmuje ponad 700 opracowań. Teksty uzupełnione są o zdjęcia, dokumenty, fragmenty wywiadów ze świadkami historii. W zakładce edukacja i źródła udostępniamy materiały dla nauczycieli oraz bazę materiałów źródłowych: książek, filmów i artykułów prasowych na temat Sprawiedliwych. Publikujemy także wirtualne wystawy.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów i świadectw podjęliśmy wiele inicjatyw edukacyjnych mających na celu zapoznanie młodych ludzi z tematyką Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Przedstawiamy historie pomocy, uczymy postaw obywatelskich, inspirujemy do działania. Szkolimy nauczycieli i edukatorów, organizujemy panele dyskusyjne.

Wszystkich tych, którzy chcieliby podzielić się swoją historią pomocy lub ocalenia, bądź poszukują świadków wydarzeń sprzed lat, zapraszamy do publikacji tekstów w dziale twoja opowieść.