Kochanej Mamósi na pamiątkę. O dzieciach ocalonych z Zagłady

Czy dzieci w czasie Zagłady mogły pozostać dziećmi? Z jakimi decyzjami mierzyli się rodzice i ratujący żydowskie dzieci? Poznaj w wirtualnej wystawie losy kilku z nich – od bolesnych rozstań z rodzinami, przez zmianę tożsamości, po ich powojenne życie.

Kochanej mamósi. Losy sześciorga ocalałych dzieci

Błąd ortograficzny w tytule wystawy nie jest przypadkowy – wyczuwamy rękę dziecka. To dedykacja sześcioletniego Tolka Wajnsztajna na odwrocie zdjęcia, którą zostawił, wyjeżdżając po wojnie do Izraela. Jej adresatka – Wanda Bulik – przygarnęła chłopca w 1941 roku, dzięki czemu Tolek przeżył Zagładę. Chłopiec to jeden z sześciu bohaterów wystawy. Jest wśród nich także Lea Balint, ukrywana w klasztorze, oraz uratowane przez polskie rodziny Liliana Alter, Elżbieta Ficowska, Lili Fuchsberg i Sabina Kagan.

Wystawa opisuje indywidualne historie oraz wspólne dla losów wszystkich ocalałych żydowskich dzieci doświadczenia: dramatyczne rozstanie z rodzicami, nowy dom, nową tożsamość i trudne życie po wojnie.

Przed wojną mieszkało w Polsce milion żydowskich dzieci. Zdecydowana większość została zamordowana przez niemieckich okupantów. Ocalało jedynie kilka tysięcy, głównie dzięki indywidualnym inicjatywom dorosłych, a także akcjom zorganizowanym. Aby ratować dzieci żydowskie, potajemnie wyprowadzano je z gett i znajdywano dla nich schronienie po tzw. stronie aryjskiej  – w polskich rodzinach lub zakładach opiekuńczych.

Po wyjściu z getta pochodzenie dzieci starannie ukrywano. Dzieci wchodziły w nową rolę i konsekwentnie musiały ją odgrywać. Tę nową tożsamość dzieci budowały w sobie często w poczuciu strachu i niezrozumienia swego położenia. Po wojnie, dzieci te często znów zaczynały nowe życie, przeważnie zagranicą. Wiele z tych osób wciąż poszukuje swych korzeni, odkrywa szczątkowe informacje o najbliższych osobach. Inne wystawy wirtualne

Zachęcamy także do oglądania innych naszych wystaw wirtualnych, w tym najnowszej, poświęconej Irenie Sendlerowej. Wystawa zrealizowana została we współpracy z Instytutem Google Arts & Culture i otwarta 15 lutego 2020 r. w 110. rocznicę urodzin Sprawiedliwej.Informacje o wystawie

Wystawa „Kochanej mamósi na pamiątkę. O dzieciach żydowskich ocalonych z Zagłady” została zrealizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Autorki: Karolina Dzięciołowska (teksty, koncepcja), Klara Jackl / Muzeum POLIN (koordynacja, koncepcja) we współpracy z Laboratorium EE
Konsultacja naukowa: dr hab. Jolanta Żyndul / Muzeum POLIN
Wystawa wyróżniona w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015
Warszawa 2015www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org

Przeczytaj więcej Zobacz więcej