Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie posiada jeden z najbogatszych zasobów źródłowych do badań historii Żydów w Polsce. Dokumentacja Zagłady stanowi ich najważniejszą część. W zasobach archiwum znajdują się dokumenty dotyczącego ofiar Zagłady, a także ocalałych i ratujących.

Inwentarz archiwum obejmuje m.in.:

  • Zbiór dokumentów dotyczących procedury przyznawania tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, zawierający szczegółowe relacje osób ratujących i ratowanych podczas II wojny światowej. Dokumenty pogrupowane w teczkach osobowych znajdują się w dwóch zbiorach o sygnaturach 349 i 301.
  • Zbiór relacji osób ocalałych z Zagłady (ok. 7200 protokołów, w tym zdigitalizowano relacje nr 1-4000, które ukazały się w formie książkowej oraz są dostępne ich inwentarze elektroniczne, indeksy osobowe i geograficzne).
  • Zbiór pamiętników osób ocalałych z Zagłady (320 sztuk).
  • Dokumenty Centralnego Komitetu Żydów w Polsce (1944-1950), m.in. dokumenty Wydziału Ewidencji i Statystyk (karty rejestracyjne osób ocalałych), Wydziału Emigracyjnego, Wydziału Oświaty (m.in. karty rejestracyjne żydowskich dzieci, sporządzone po wojnie przez ich rodziców lub opiekunów).

Kontakt:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa
Agnieszka Reszka – kierownik archiwum
tel.: (22) 827 92 21 w. 124, e-mail: [email protected]