Historie pomocy

Poznaj historie, twarze i głosy cywilnych bohaterów II wojny światowej – Polek i Polaków, którzy w czasie Zagłady nieśli ratunek Żydom, a także tych, którzy w okupowanej Polsce otrzymali od nich pomoc. Nasza kolekcja, gromadzona od 2007 r., liczy już niemal 1000 historii pomocy. Przeglądaj je według alfabetycznej listy nazwisk ratujących i ratowanych, katalogu najważniejszych tematów, miejsc pomocy, a także według formatu – zobacz wywiady ze świadkami historii oraz pamiątki z kolekcji Muzeum POLIN. Historyczny kontekst okupacji niemieckiej w Polsce i innych krajach Europy znajdziesz w zakładce o Sprawiedliwych.