Wasze opowieści

Wiele historii o postawach Polaków wobec Żydów podczas Zagłady żyje jedynie w pamięci rodzinnej. Opowieści te, przekazywane ustnie, odchodzą razem z ostatnimi świadkami okupacyjnych wydarzeń. Wielu z nich nigdy nie poznamy. Uważamy, że wszystkim Ratującym należy się miejsce w naszej wspólnej pamięci, dlatego na portalu publikujemy także historie, które dotychczas nie zostały gruntownie udokumentowane. Jeśli w Twojej rodzinie lub wśród przyjaciół opowiadano historię pomocy udzielanej Żydom w czasie II wojny światowej, opisz ją i prześlij do nas. Po weryfikacji i redakcji tekstu, zostanie opublikowana na naszym portalu. Wierzymy, że będzie to szansa na odnalezienie innych świadków opisywanych wydarzeń. Napisz do nas.

Przyjaźń Heleny i Toni
O pomocy udzielonej przez Helenę Samsonowicz żydowskiej przyjaciółce Toni Stransky w Gorlicach.
Poszukiwania Rózi
O pomocy udzielonej Żydom przez rodzinę Klimów w Woli Zabierzowskiej (woj. małopolskie).
Historia pewnego meldunku
Wirtualna wystawa „Dobry adres” skłoniła Tomasza Przybyła do opisania historii z ul. Oksywskiej 15.
„Zadbałem o jego duszę, zatroszcz się o jego ciało”
Historia ocalenia Jerzego Gliksona przez ss. Ewę Noiszewską, Martę Wołowską i ks. Adama Sztarka.
Historia rodziny Janoffów (Janowów)
O pomocy udzielonej Żydom przez rodzinę Janoffów (Janowów) w Motkowicach (woj. świętokrzyskie).
Opowieść Władysława Gonia
O ukrywaniu Mordki Szlama przez Piotra i Agnieszką Goniów w Wólce Pełkińskiej (woj. podkarpackie).
Poszukiwania Jasia
Historia ocalenia podczas II wojny światowej żydowskiego chłopca w Turkowicach.
Historia rodziny Kiszłów
O ukrywaniu podczas II wojny światowej Symchy Lazara, Marinberga i Moshe Tiktina w Jatwiezi Dużej.
Opowieść Andrzeja Majsterka
O pomocy udzielonej Żydom przez Stefana i Stefanię Lesiszów we wsi Kotłówka w okolicach Żelechowa.
Opowieść Kazimierza Kacprzaka
O pomocy udzielonej w Warszawie dwóm Żydówkom ze Śląska przez Jana i Hildegardę Kacprzaków.
Przyszli zabić
„Babcia nie pozwalała mi chodzić w tamten róg ogrodu” – historia Marii Kaczyńskiej.
Historia rodziny Kozaków
W maju 1944 r. Salomon Sterlicht poprosił Władysława i Annę Kozaków o schronienie w ich domu.