„Czekali na mnie”. Historia ocalenia Aliny Margolis-Edelman

Historia Wincentego i Zofii Tomaszewiczów