Zweibaum Ola

Jadwiga i Zygmunt Baliccy oraz ich córka Helena mieszkali w Warszawie ul. Dożynkowej 8, gdzie udzielali schronienia Żydom.

Zweibaum Ola

Podczas II wojny światowej Zofia Celińska ukrywała w Warszawie swoje szkolne przyjaciółki.

Zwierzowa Natalia

Władysław Smólski mieszkał w okresie okupacji wraz z rodziną w Warszawie. Należał do kręgu młodych pisarzy, którzy zadebiutowal...

Zwikler Herman

Przedwojenną wieś Zbydniów zamieszkiwała jedna rodzina żydowska – Zwiklerów. Trudnili się handlem prowadząc sklep ogólnobranżow...

Zwikler Regina

Przedwojenną wieś Zbydniów zamieszkiwała jedna rodzina żydowska – Zwiklerów. Trudnili się handlem prowadząc sklep ogólnobranżow...

Żydzi ukrywający się w ruinach getta warszawskiego

Janusz Ostrowski urodził się w 1926 r. w Warszawie, jako najmłodsze z trojga dzieci Władysławy i Aleksandra Ostrowskich. Jego m...

Zygielwaksowa

W czasie okupacji Zofia i Jan Kubiccy mieszkali na warszawskim Marymoncie, przy ul. Żukowskiej 5. Ich mieszkanie składało się z...

Zygmunt

Z powojennej relacji Sabiny Leszczyńskiej: „Po północy mąż wyszedł, pojechał na targ. Godzinę później moja matka obudziła mn...

Zylberberg Ignacy

Gdy po wkroczeniu Niemców do Borysławia (nieopodal Drohobycza) w mieście powstało getto, pan Grzegorczyk doszedł do wniosku, że...

Zylberberg Lola

Gdy po wkroczeniu Niemców do Borysławia (nieopodal Drohobycza) w mieście powstało getto, pan Grzegorczyk doszedł do wniosku, że...

Zylberberg Małka

U progu II wojny światowej Chaja i Lejb Zylberbergowie wraz z urodzoną 22 maja 1939 r. córką Małką mieszkali w Połańcu. Utrzymy...

Zylberberg Paulina

Gdy po wkroczeniu Niemców do Borysławia (nieopodal Drohobycza) w mieście powstało getto, pan Grzegorczyk doszedł do wniosku, że...