Aleksandrowicz Julian

Dr Ludwik Żurowski w okresie okupacji pełnił funkcję lekarza odpowiedzialnego za walkę z chorobami zakaźnymi wśród pracowników ...

Aleksandrowicz Maria

Dr Ludwik Żurowski w okresie okupacji pełnił funkcję lekarza odpowiedzialnego za walkę z chorobami zakaźnymi wśród pracowników ...

Allerhand Aleksander

Ryszard i jego rodzice Maria i Franciszek od początku okupacji pomagali Allerhandom – informowali przebywającego w Oflagu Aller...

Allerhand Anna

Olek [Aleksander Allerhand] zwrócił się o pomoc do znajomych rodziców sprzed wojny: rodziny Kowalczyków. Salomea i Stanisław Ko...

Aloni Shula

Gdy po wkroczeniu Niemców do Borysławia (nieopodal Drohobycza) w mieście powstało getto, pan Grzegorczyk doszedł do wniosku, że...

Alperin Wełwko

Brańsk (dziś województwo podlaskie) – na jednej ulicy mieszkają rodziny Krawczykowiczów i Finkelsztejnów. Znają się i lubią.

Alpiński

Aleksandra Cajtag mieszkała w Krzemieńcu - miejscowości w dawnym województwie wołyńskim - przy ul. Tunickiej 15. Pod koniec 194...

Alster Fryda

Zofia i Rudolf Przetaczkowie mieszkali w Wieliczce. Rudolf był górnikiem i pracował w kopalni soli. Oboje byli aktywnie działaj...

Alster Izaak

Zofia i Rudolf Przetaczkowie mieszkali w Wieliczce. Rudolf był górnikiem i pracował w kopalni soli. Oboje byli aktywnie działaj...

Altberg- Arnoldowa Maria

To stało się nagle. Pojechała do Wilna po ciepłe rzeczy. Spotkała ojca. Ten powiedział: „Trzeba stąd zabrać dwie panie”.

Altberg Emma

To stało się nagle. Pojechała do Wilna po ciepłe rzeczy. Spotkała ojca. Ten powiedział: „Trzeba stąd zabrać dwie panie”.

Alter Liliana

Anna Bando razem z matką Janiną Stupnicką udzielała pomocy Żydom w mieszkaniu przy ul. Mickiewicza 25 w Warszawie.