Osika Katarzyna

„Nikt nie myślał – mówi – i Żydzi też nie myśleli, że Niemcy będą chcieli Żydów całkiem zlikwidować. Myślało się, że chcą ich t...

Osika Stanisław

„Nikt nie myślał – mówi – i Żydzi też nie myśleli, że Niemcy będą chcieli Żydów całkiem zlikwidować. Myślało się, że chcą ich t...

Osika Stanisław

„Nikt nie myślał – mówi – i Żydzi też nie myśleli, że Niemcy będą chcieli Żydów całkiem zlikwidować. Myślało się, że chcą ich t...

Osińska Julia

Mieszkali w Opolu Sabince, obok Siedlec. Rodzice byli nauczycielami. Ojciec należał do partii socjalistycznej, sympatyzował z Ż...

Osiński Bogdan

Mieszkali w Opolu Sabince, obok Siedlec. Rodzice byli nauczycielami. Ojciec należał do partii socjalistycznej, sympatyzował z Ż...

Osiński Czesław

Mieszkali w Opolu Sabince, obok Siedlec. Rodzice byli nauczycielami. Ojciec należał do partii socjalistycznej, sympatyzował z Ż...

Osiński Franciszek

Osiński Tadeusz

Osiński Wiesław

Mieszkali w Opolu Sabince, obok Siedlec. Rodzice byli nauczycielami. Ojciec należał do partii socjalistycznej, sympatyzował z Ż...

Ostaszewska Zuzanna

Jesienią 1941 r. Miriam Szapiro, posługująca się sfałszowaną kenkartą na nazwisko Maria Zaremba przedostała się przez „zieloną ...

Ostreyko Jordana

Siostra Jordana (Maria Ostreyko) była mniszką w klasztorze Dominikanek w Kolonii Wileńskiej koło Wilna. Wraz z innymi siostrami...

Ostrowska Bolesława

Przed wojną