Malec Aniela

We wsi Łukowiec Żurowski, znajdującej się 60 km od Drohobycza, przed wojną polskiej a obecnie należącej do Ukrainy, mieli swoje...

Malinowski Antoni

Antoni Malinowski był rolnikiem. Mieszkał w Honoratówce w dawnym województwie stanisławowskim. Podczas wojny gospodarze z jego ...

Maliszewska Jadwiga

Leon Drozdowski był organistą. Razem z żoną i piątką dzieci – Józefem, Ireną, Heleną, Ludwikiem i Jadwigą – mieszkał w Zemborzy...

Małkowski Mieczysław Józef

Małysiak Albin

Ksiądz Albin Małysiak w czasie okupacji pełnił posługę kapelana krakowskiego Zakładu Helclów – ośrodka dla osób niedołężnych i ...

Mańkowska Janina

W latach 1943–1944 rodzina Mańkowskich ukrywała w swoim domu w Warszawie Reginę Fern, a od 1943 r. także Irenę Fejgin.

Mańkowska Marianna

We wsi Lubiczyn na Lubelszczyźnie mieszkało przed wojną kilka rodzin żydowskich. Był wśród nich Mosze Kominiarz, handlarz bydłe...

Mańkowski Andrzej

W latach 1943–1944 rodzina Mańkowskich ukrywała w swoim domu w Warszawie Reginę Fern, a od 1943 r. także Irenę Fejgin.

Mańkowski Bronisław

W latach 1943–1944 rodzina Mańkowskich ukrywała w swoim domu w Warszawie Reginę Fern, a od 1943 r. także Irenę Fejgin.

Mańkowski Jerzy

W latach 1943–1944 rodzina Mańkowskich ukrywała w swoim domu w Warszawie Reginę Fern, a od 1943 r. także Irenę Fejgin.

Mańkowski Marcin

We wsi Lubiczyn na Lubelszczyźnie mieszkało przed wojną kilka rodzin żydowskich. Był wśród nich Mosze Kominiarz, handlarz bydłe...

Mańkowski Marian

We wsi Lubiczyn na Lubelszczyźnie mieszkało przed wojną kilka rodzin żydowskich. Był wśród nich Mosze Kominiarz, handlarz bydłe...