Lisieczyński Jan

Zapraszamy do lektury wspomnienia wnuczki Państwa Lisieczyńskich - pani Krystyny Kudiuk

Lisowska Józefa

Przed wybuchem wojny rodzina Koryznów mieszkała we wsi Puźniki (powiat Buczacz, województwo tarnopolskie).

Lisowska Zofia

Przed wybuchem wojny Witold Lisowski mieszkał z rodzicami i dwoma starszymi braćmi w podwarszawskim Henrykowie. Pochodził z zam...

Lisowski Witold

Przed wybuchem wojny Witold Lisowski mieszkał z rodzicami i dwoma starszymi braćmi w podwarszawskim Henrykowie. Pochodził z zam...

Lityński Michał

Dr Michał Lityński był lekarzem wojskowym, ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w ...

Loth Edward

Edward Loth był profesorem anatomii Uniwersytetu Warszawskiego oraz lekarzem specjalistą  balneologii i ortopedii. Założył w Wa...

Lubaś Franciszek

We wrześniu 1942 roku Żydzi ze wsi Jedlicze (powiat krośnieński, województwo lwowskie) dostali polecenie „zgłoszenia się do dep...

Lubaś Maria

We wrześniu 1942 roku Żydzi ze wsi Jedlicze (powiat krośnieński, województwo lwowskie) dostali polecenie „zgłoszenia się do dep...

Lubczyński Ignacy

Ignacy Lubczyński (pseud. „Andrzej Krzemień”), podpułkownik Wojska Polskiego, udzielał pomocy Żydom w strukturach ZWZ–AK.

Luśniak Jadwiga

W czasie wojny Jadwiga Luśniak ukrywała Żydów na terenie kierowanego przez siebie internatu dla sierot na warszawskim Żoliborzu...

Lutczyn Bożena

W marcu 1941 roku Niemcy utworzyli w Krakowie getto. Wielu Żydów przeczuwając zamiary okupanta szukało ratunku ukrywając się po...