Jagiełło Stefania

Przed wybuchem II wojny światowej rodzina Jagiełłów, mieszkająca we wsi Chrościna, w powiecie płońskim, w dzisiejszym województ...

Jagiełowicz Olga Maria

Olga Jagiełowicz oraz jej córka Danuta Szklarek wraz z kilkuletnim wówczas synkiem mieszkały w Legionowie przy ulicy Cegielnia ...

Jaje Anna

Anna i Stanisław Jaje uratowali Shiyera Mutzenmachera Mansona, przyjmując go do swojego domu we wsi Szczucin koło Dąbrowy Tarno...

Jaje Stanisław

Anna i Stanisław Jaje uratowali Shiyera Mutzenmachera Mansona, przyjmując go do swojego domu we wsi Szczucin koło Dąbrowy Tarno...

Jakira Irena

Podczas II wojny światowej Zientalowie mieszkali we Włodzimierzu Wołyńskim. Tam udzielali pomocy wielu żydowskim rodzinom.

Jakubowska Maria

Państwo Jakubowscy mieszkali z synem, córką Heleną i jej mężem we Lwowie. Ojciec był tramwajarzem, matka opiekowała się domem i...

Jakubowska Maria

Maria Mancewicz urodziła się w syberyjskiej jurcie [jurta - namiot koczowników – przyp. red.]. Była dzieckiem zesłańców polityc...

Jakubowska Rozalia

Brat Krystyny, Mieczysław Jakubowski, wchodził do warszawskiego getta legalnie. Miał przepustkę dostawcy żywności. „Przy okazji...

Jakubowski Mieczysław

Brat Krystyny, Mieczysław Jakubowski, wchodził do warszawskiego getta legalnie. Miał przepustkę dostawcy żywności. „Przy okazji...

Jakubowski Władysław

Państwo Jakubowscy mieszkali z synem, córką Heleną i jej mężem we Lwowie. Ojciec był tramwajarzem, matka opiekowała się domem i...

Jamro Jan

Maria i Jan byli dziećmi Karola i Walerii Jamro. Rodzina mieszkała we wsi Zagórzany, 49 km na wschód od Nowego Sącza. Podczas p...

Jamro Karol

Maria i Jan byli dziećmi Karola i Walerii Jamro. Rodzina mieszkała we wsi Zagórzany, 49 km na wschód od Nowego Sącza. Podczas p...