Hojnowski Antoni

Hojnowscy przed wybuchem wojny mieszkali w miejscowości Koło w Poznańskiem. Oboje pracowali u Żyda nazwiskiem Rainherd – Antoni...

Holland Irena

Przed 1939 r. państwo Ostrowscy mieszkali w Sosnowcu. Wojna zastała ich na wakacjach. Ojca wkrótce aresztowano, a matka z córka...

Hołubowicz Franciszek

Franciszek i Helena Hołubowiczowie z synami Zbigniewem i Kazimierzem mieszkali na początku II wojny światowej w Czabarówce – po...

Hołubowicz Helena

Franciszek i Helena Hołubowiczowie z synami Zbigniewem i Kazimierzem mieszkali na początku II wojny światowej w Czabarówce – po...

Hołubowicz Kazimierz Wiesław

Franciszek i Helena Hołubowiczowie z synami Zbigniewem i Kazimierzem mieszkali na początku II wojny światowej w Czabarówce – po...

Hołubowicz Zbigniew Aleksander

Franciszek i Helena Hołubowiczowie z synami Zbigniewem i Kazimierzem mieszkali na początku II wojny światowej w Czabarówce – po...

Hołub Zofia

Józef Roztropowicz razem z żoną Natalią dzierżawił ziemię w osadzie niedaleko Radziwiłłowa (obecnie Ukraina). Mieli czworo dzie...

Hondra Jan

„Mieszkaliśmy w Stawkach – mówi pan Stanisław – 10 km od Włodawy. We wsi było około 100 rodzin, w tym dwie żydowskie. Z jedną m...

Hondra Michał

„Mieszkaliśmy w Stawkach – mówi pan Stanisław – 10 km od Włodawy. We wsi było około 100 rodzin, w tym dwie żydowskie. Z jedną m...

Hondra Stanisław

„Mieszkaliśmy w Stawkach – mówi pan Stanisław – 10 km od Włodawy. We wsi było około 100 rodzin, w tym dwie żydowskie. Z jedną m...

Hondra Władysław

„Mieszkaliśmy w Stawkach – mówi pan Stanisław – 10 km od Włodawy. We wsi było około 100 rodzin, w tym dwie żydowskie. Z jedną m...

Hosenfeld Wilhelm

„Teraz wiem, ile wart jest kawałek chleba oraz ile dobra w duszy człowieka sprawić może łagodne spojrzenie. Tysiąckroć tego doś...