Popularne historie: wybór czytelników

Przeczytaj popularne historie pomocy – treści najczęściej wyszukiwane i przeglądane przez czytelników i czytelniczki portalu Polscy Sprawiedliwi. Poznaj 10 najbardziej znanych historii Polek i Polaków, Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którzy w czasie Zagłady nieśli ratunek Żydom. 

Po lekturze historii z tego katalogu, dowiesz się m.in.:

  • Kto podczas okupacji niemieckiej udzielał pomocy Żydom w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym?
  • Gdzie miała miejsce kurierska misja Jana Karskiego, podczas której informował aliantów o zagładzie Żydów?
  • Dokąd wyjeżdżali Żydzi, którzy podczas Zagłady otrzymali pomoc od polskich dyplomatów? 
  • Kiedy laureat literackiej Nagrody Nobla został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata?
  • Jak zginęła rodzina Ulmów i ukrywani przez nich Żydzi w Markowej na Rzeszowszczyźnie?
  • Ile żydowskich dzieci z getta warszawskiego ocaliła Irena Sendlerowa wraz ze swoimi współpracownicami?

10 historii pomocy, które warto znać

Portret studyjny Ireny Sendlerowej z d. Krzyżanowskiej. Warszawa, 1943

1. Historia Ireny Sendlerowej

Działając w konspiracji z grupą współpracowniczek i współpracowników, także w strukturach Rady Pomocy Żydom „Żegota”, prowadziła podczas Zagłady akcję ratowania dzieci żydowskich z getta warszawskiego ➔

Antonina i Jan Żabińscy siedzą na ławce wśród zieleni. Jan trzyma na kolanach ptaka. Antonina karmi go. Warszawa, przed 1950

2. Historia Jana i Antoniny Żabińskich

Jan Żabiński był dyrektorem warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Podczas Zagłady razem z żoną Antoniną udzielał pomocy Żydom w znajdującej się na terenie ZOO willi, zwanej „Domem pod Zwariowaną Gwiazdą” ➔

Józef i Wiktoria Ulmowie [baner]

3. Historia rodziny Ulmów

Józef i Wiktoria Ulmowie, ich sześcioro dzieci oraz ukrywani przez nich Żydzi zostali 24 marca 1944 r. zamordowani przez Niemców w wyniku donosu w Markowej na Rzeszowszczyźnie ➔

Portret studyjny Juliana Grobelnego. Warszawa, przed 1945

4. Historia Rady Pomocy Żydom „Żegota”

Była jedyną w okupowanej Europie wspieraną przez Państwo instytucją powołaną w celu ratowania Żydów podczas Zagłady, tworzoną przez ludzi różnych opcji politycznych, wyznań i przekonań ➔

Portret studyjny Zofii Kossak. Dania, 1946

5. Historia Zofii Kossak

Była pisarką znaną przed wojną z antysemickich poglądów. Podczas zagłady Żydów wezwała Polaków do potępienia tej zbrodni i założyła z Wandą Krahelską-Filipowiczową Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom ➔

Portret studyjny Jana Karskiego w marynarce w jodełkę i w ciemnym krawacie. Przed 1954

6. Historia Jana Karskiego

Był kurierem Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej, odbywającym misje dla Rządu RP na uchodźstwie w Londynie. W 1942 r. informował aliantów o zagładzie Żydów w okupowanej Polsce ➔

Portret studyjny Aleksandra Ładosia en face. Aleksander, w garniturze, siedzi na wyściełanym krześle z rzeźbionymi poręczami. W prawym dolnym rogu sygnatura fotografa: Rostor. Monachium, po 1927

7. Historia Aleksandra Ładosia

Był dyplomatą, pełniącym w latach 1940–1945 funkcję posła RP w Szwajcarii. Należał do tzw. grupy berneńskiej – polskich dyplomatów i żydowskich działaczy politycznych ratujących Żydów podczas Zagłady ➔

Henryk Sławik z córką Krystyną

8. Historia Henryka Sławika

Kierował Komitetem Obywatelskim ds. Opieki nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech podczas II wojny światowej. Udzielał pomocy wielu polskim Żydom, w tym dzieciom w stworzonym przez siebie sierocińcu w Vác ➔

Fotografia legitymacyjna Władysława Bartoszewskiego. 11.1944

9. Historia Władysława Bartoszewskiego

Po uwolnieniu z Auschwitz w 1941 r., włączył się w działalność konspiracyjnej katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski oraz Armii Krajowej. W 1942 r. został także członkiem Rady Pomocy Żydom „Żegota” ➔

Fotografia legitymacyjna Czesława Miłosza, Warszawa, 1942

10. Historia Czesława Miłosza

Przyszły laureat literackiej Nagrody Nobla razem z bratem Andrzejem udzielał pomocy Żydom w Wilnie i Warszawie. Podczas Zagłady organizowali dla nich schronienia, fałszywe dokumenty tożsamości i wsparcie finansowe ➔