Premiery portalu Polscy Sprawiedliwi w 2021 roku ✨

O wybranych treściach, które opublikowaliśmy w 2021 r., piszemy obszernie w dorocznym podsumowaniu. W niniejszym katalogu przeczytasz najciekawsze historie pomocy i nowe zakładki tematyczne, zobaczysz wybrane pamiątki z kolekcji Muzeum, obejrzysz filmy – dokumentalny, edukacyjny, rozmowę z espertami.

Abram Grinbaum i Helena Garbarek w kryjówce

Nowa zakładka temat.: Żydzi ukrywający się po „aryjskiej stronie”

W 80. rocznicę wydania w okupowanej Polsce pierwszego rozporządzenia, w którym – pod groźbą kary śmierci – Niemcy zakazali Żydom opuszczania gett, a Polakom udzielania im pomocy, opublikowaliśmy nową zakładkę.

Portret Marii Hochberg (Miriam Peleg). Kraków, po 1939. Fot. Archiwum Avery Peleg

Nowa zakładka temat.: Żydzi udzielający pomocy innym Żydom

W Muzeum POLIN upamiętniamy Sprawiedliwych, rozumianych w szerokim i uniwersalnym znaczeniu tego pojęcia. Poznaj historie Żydów pomagających innym Żydom po „aryjskiej stronie” w naszej nowej zakładce.

Płonąca synagoga na froncie wschodnim, na pierwszym planie widoczna ludność cywilna i żołnierze, lipiec 1941. Photo: NAC

Nowe opracowanie: Zagłada Żydów na Kresach Wschodnich

Rok 2021 upłynął także pod znakiem 80. rocznicy ataku III Rzeszy na ZSRR. Przypominając tamte wydarzenia, opublikowaliśmy nowe opracowanie, w którym przybliżamy przebieg Zagłady na Kresach Wschodnich.

Antonina Wyrzykowska

Nowe opracowanie historii rodziny Wyrzykowskich i Karwowskich

W nawiązaniu do 80. rocznicy pogromu w Jedwabnem i 10. rocznicy śmierci Antoniny Wyrzykowskiej, opracowaliśmy historię rodziny z okolic Jedwabnego, którą uhonorowano tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Portret Joanny Sobolewskiej-Pyz (Grynszpan). Warszawa 20.02.2019. Fot. Anna Liminowicz

Historia ocalenia Joanny Sobolewskiej-Pyz (Grynszpan)

W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu (27 stycznia), przypominamy losy Ocalałych. W tym roku opracowaliśmy historię Joanny Sobolewskiej-Pyz, byłej przewodniczącej Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”.

Jan i Antonina Żabińscy

Film edukacyjny o Janie i Antoninie Żabińskich

W ramach cyklu „Historie osobiste” Muzeum POLIN zaprezentowało filmy edukacyjne poświęcone postaciom ważnym dla historii i kultury polsko-żydowskiej. Jeden z nich opowiada o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Janina Goldhar z d. Proner (1929–2021)

Premiera online filmu „OCALENI”

Z okazji Jom ha-Szoa, czyli Dnia Pamięci o Zagładzie w Izraelu (8 kwietnia), opublikowaliśmy film dokumentalny o Ocalałych z Zagłady, zrealizowany dla Muzeum POLIN w 2011 roku. Film nie był dotąd dostępny w Internecie.

Rodzina Lubczyńskich. Widoczny Ignacy Lubczyński (stoi w mundurze); fotografia koloryzowana. Polska, przed 1939. Fot. Archiwum Tadeusza Belerskiego

Historia pomocy udzielanej Żydom w Armii Krajowej

W latach okupacji niemieckiej Ignacy Lubczyński (pseud. „Andrzej Krzemień”), podpułkownik Wojska Polskiego, udzielał pomocy Żydom. Organizował ucieczki z gett i obozów koncentracyjnych, dostarczał fałszywe dokumenty tożsamości dla Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie.

Antonina Miklińska z d. Wróbel

Zbrodnia w Nowym Bidaczowie. Historia Wróblów

W Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów (24 marca) opublikowaliśmy kolejną historię Polek i Polaków zamordowanych przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom. Poznaj historię Jana i Marii Wróblów.

Zapowiedzi wydawnicze portalu Polscy Sprawiedliwi na 2022 rok [grafika]

Zapowiedzi wydawnicze portalu Polscy Sprawiedliwi

Sprawdź, co planujemy na portalu Polscy Sprawiedliwi w 2022 roku. Będziemy upamiętniać ważne historyczne wydarzenia sprzed 80 lat, m.in. rozpoczęcie Akcji Reinhardt oraz powstanie Rady Pomocy Żydom „Żegota”.