Rok Ireny Sendlerowej (2018)

Rok 2018 dobiegł końca. Obfitował w wydarzenia związane z jego patronką, Ireną Sendlerową (1910–2008), Sprawiedliwą wśród Narodów Świata i Honorową Obywatelką Państwa Izrael. W całej Polsce przypominano jej historię, organizując lekcje, warsztaty, wykłady, malując artystyczne murale, nadając szkołom i przestrzeniom miejskim imię Sprawiedliwej. W obchody Roku Ireny Sendlerowej włączyło się także Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przygotowując wiele działań edukacyjnych, wystawienniczych i internetowych, skierowanych w szczególności do uczniów i ich nauczycieli.

„Ludzi dzieli się tylko na dobrych i złych. Obojętna jest rasa, obojętna narodowość, obojętna religia” – Irena Sendlerowa

Rok Ireny Sendlerowej został ustanowiony 8 czerwca 2017 r. przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, oddając w ten sposób „hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka” – jak zapisano w uchwale posłów i posłanek. Inicjatywa ta związana była ze zbliżającą się 10. rocznicą śmierci Sendlerowej, która przypadła 12 maja 2018 roku.

Działania edukacyjne

Włączając się w obchody Roku Ireny Sendlerowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przygotowało bogatą ofertę edukacyjną skierowaną w szczególności do uczniów, nauczycieli, edukatorów oraz metodyków nauczania o relacjach polsko-żydowskich podczas II wojny światowej. Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN zaprosiło grupy szkolne do udziału w warsztatach „Pamiętajmy o Irenie Sendlerowej”, zaś nauczycieli i dorosłych na kursy „Jak uczyć o Sprawiedliwych?” oraz „Pomoc Żydom w czasie drugiej wojny światowej – historie, konteksty, pytania”. Odbyły się także warsztaty dla seniorów i spacer miejski z przewodnikiem „Warszawa Ireny Sendlerowej”

25–27 października w Muzeum zorganizowana została międzynarodowa konferencja „Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji”. W otwarciu konferencji uczestniczyły m.in. Ambasador Izraela Anna Azari oraz Ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher. Wśród zaproszonych specjalistów znaleźli się m.in. dr Stephen D. Smith – dyrektor wykonawczy USC Shoah Foundation i przewodniczący UNESCO ds. edukacji o ludobójstwie, Stanlee Stahl – wiceprezeska the Jewish Foundation for the Righteous, dr Piotr Forecki – wykładowca w Zakładzie Kultury Politycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Agnieszka Haska – naukowczyni z Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polskiej Akademii Nauk.

Podczas październikowej konferencji Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Stowarzyszenie „Dzieci Holokaustu w Polsce” wręczyli nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, która dorocznie przynawana jest nauczycielom. W tym roku wyróżnienie zdobył Mirosław Skrzypczyk.

Ponadto, tegoroczne obchody 76. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota” w Muzeum POLIN poświęcone zostały działaczom Rady, zaangażowanym w ratowanie żydowskich dzieci, a szczególną uwagę skupiliśmy na Irenie Sendlerowej. Podczas spotkania z młodzieżą Elżbieta Ficowska opowiedziała o historii swego ocalenia z getta warszawskiego oraz o swoich powojennych relacjach z Sendlerową.

Działania internetowe i wystawiennicze

Chcąc ułatwić nauczycielkom i nauczycielom samodzielne przygotowanie w szkołach lekcji o Irenie Sendlerowej, Muzeum POLIN wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej opracowało specjalne materiały edukacyjne poświęcone Sprawiedliwej, dostosowane do różnych grup wiekowych. 


» Pobierz materiały edukacyjne

Przygotuj obchody Roku Ireny Sendlerowej w swojej szkole!


W lutym, z okazji 108. rocznicy urodzin Ireny Sendlerowej, w przestrzeni Muzeum POLIN pokazano pamiątki, przekazane do zbiorów Muzeum w 2013 r. przez córkę Sendlerowej, Janinę Zgrzembską. W holu głównym zwiedzający mogli zobaczyć medal Sprawiedliwej wśród Narodów Świata z 1965 r., a w Centrum Informacji Historycznej także Order Orła Białego, nadany w 2003 r. przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

12 maja, z okazji 10. rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej, na Portalu Polscy Sprawiedliwi (sprawiedliwi.org.pl) opublikowaliśmy nową podstronę w całości poświęconą historii Sprawiedliwej. Znajdują się tam biografia Sendlerowej, informacje o jej współpracownicach, upamiętnieniach w Polsce i Izraelu, pamiątkach ze zbiorów Muzeum POLIN, a także materiały edukacyjne i źródłowe. 


Przeczytaj także