Historie pomocy w zbiorach Muzeum POLIN

Zobacz obiekty ze zbiorów Muzeum POLIN, związane z tematyką ukrywania się i pomocy podczas Zagłady w okupowanej Polsce. Przedstawiamy ikonografię z kolekcji cyfrowej, która dostępna jest poprzez portal Polscy Sprawiedliwi, oraz zbiory materialne na stronie internetowej Muzeum.