Rodzina Hosticzko

powiększ mapę

Audio

4 audio

Historia rodziny Hosticzko

Przed wojną Hosticzkowie mieszkali w Żytyniu na Wołyniu. Ich sąsiadami była żydowska rodzina Finkielgluzów – prowadzili mały sklep spożywczy. Dzieci bawiły się razem, razem chodziły do szkoły, wchodziły w dorosłość.

Józef Hosticzko służył w Korpusie Ochrony Pogranicza, więc gdy Sowieci zajęli Wołyń w 1939 r., uciekł z rodziną na wieś by uniknąć zsyłki. Schronili się w domu brata Heleny w kolonii Palcze koło Ołyki.

W czerwcu 1941 r. na Wołyń wkroczyli Niemcy. Rozpoczęła się eksterminacja ludności żydowskiej. Finkielgluzowie musieli przenieść się do getta w mieście Aleksandria. 16-letniej Edwardzie udało się z niego wydostać.

„Na przełomie 1941 i 1942 taka zima bardzo ostra była – wspomina Władysław Hosticzko – pod wieczór [Edwarda] zjawiła się u nas [w Palczach] (…) i mówi: »Pani Heleno – do mamy – Pani mnie ratuje, bo ja zostałam sama (...) ukrywałam się tu, tam, już w tej chwili nie mam gdzie«”.

Hosticzkowie, jak pisze Edwarda w oświadczeniu dla Yad Vashem: „Z narażeniem życia własnego i  rodziny w Palczu, u której wówczas zamieszkiwali i gdzie ja byłam przechowywana, żyjąc w bardzo skromnych warunkach (jeden pokój), przechowywali mnie, karmili, ubierali – bez żadnej, podkreślam ŻADNEJ, zapłaty materialnej”.

Po paru miesiącach Hosticzkowie pomogli Edwardzie znaleźć pracę w gospodarstwie swoich krewnych Seredzińskich. Miała już „aryjskie papiery” na nazwisko Antonina Szorc, które, jak pisze, pomógł jej załatwić znajomy Antoni Kotaś.

Pod koniec 1943 roku, uciekając przed napadami UPA, Seredzińscy z Edwardą przenieśli się do Łucka. Tam doczekali końca wojny.

Edwarda wyszła za mąż za Józefa Siekierę, Żyda. Nie straciła kontaktu z Hosticzkami.  W czasie kampanii antysemickiej w 1968 r. Siekierowie wyjechali do Anglii. Z Hosticzkami spotkali się w 1980 r. w Londynie, a po 1989 r. Edwarda regularnie odwiedzała Polskę i wspólnie z nimi spędzała wakacje.

W swoim oświadczeniu dla Yad Vashem Edwarda napisała: „Nigdy nie byłam i nie będę w stanie odwdzięczyć się im za to, co zrobili dla mnie w owym czasie - wygłodniałej, zawszonej, wystraszonej i zaszczutej sierocie żydowskiej bez prawa do życia”.

Historie pomocy w okolicy

Więcej

Bibliografia

  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, 349, 1005
  • Knozowska Joanna, Wywiad z Władysławem Hosticzko, Warszawa 26.03.2009
  • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993

    Leksykon uwzględnia historie Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 19631989. Wykaz haseł poprzedza przedmowa Icchaka Arada oraz Chaima Chefera Sprawiedliwi świata.

  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu, Kraków 2009