Rodzina Osińskich

powiększ mapę
Zdjęć : 10

Historia pomocy - Rodzina Osińskich

Mieszkali w Opolu Sabince, obok Siedlec. Rodzice byli nauczycielami. Ojciec należał do partii socjalistycznej, sympatyzował z Żydami.

„Ubliżano nam – mówi – że jesteśmy wojtki żydowskie”.

W marcu 1941 r. zjawiła się u nich Lola Zalcman. Uciekła z getta w Siedlcach, była ranna. Ukrywali ją na werandzie. Potem zjawił się Romek Głazowski i Witek Ledel, zrobili im kryjówkę za sklepem, który mama prowadziła. Coraz więcej ludzi było do ukrycia.

„Ojciec zgadał się z panem Kąkolem, który miał stodołę w Opolu Nowym. Stała w polu. Ukryło się w niej około osiemnastu osób. Pamiętam, że byli tam: Lejbko Wiśnia, Motel i Glika Wajnberg, Bunia i Fejga Rowińskie, Szejndla Lewita, Edzia Szosenfogiel, Zosia Wajman, Regina Gilgun, Herszko Cygielsztejn, Rafał (Fule) Kisieliński z bratem i synem. Kąkol się nimi opiekował, a ojciec załatwiał pieniądze na ich utrzymanie w Żegocie”.

Któregoś dnia przybiegła Lola Zalcman, że ci wszyscy ze stodoły zginęli. Ocalała tylko ona i Ledel. Później odnaleźli się jeszcze Regina Gilgun i Fule Kisieliński z bratem. Jego syn zginął. Lola słyszała – znała dobrze niemiecki – że mordercy mówili dziwnym niemieckim. Byli w cywilnych ubraniach.

„Lola z Ledlem zostali zamordowani po kilku dniach. Ojciec z Fule domyślali się, kto ich wszystkich zabił. Przed wyjazdem z Polski Fule przyszedł do nas i powiedział: ››Trzeba będzie wydać tych oprawców.‹‹ A ojciec powiedział: ››Trupów już nie wskrzesimy.‹‹ I Fule przyznał mu rację”.

Bibliografia

  • Marek T. Frankowski, Jerzy Staszewski, Musimy Żydów zniszczyć…, „Tygodnik Siedlecki”, nr 36
    „Musimy Żydów zniszczyć…” autorstwa Marka T. Frankowskiego i Jerzego Staszewskiego, „Tygodnik Siedlecki”, nr 36, 1986 r.
  • Stolarska Małgorzata, Wywiad z Wiesławem Osińskim, Warszawa 15.05.2008
  • Biczysko Julia, Wywiad z Wiesławem Osińskim, Warszawa 1.01.2008
  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu