Rodzina Miklaszewskich

powiększ mapę
Zdjęć : 7

Historia pomocy - Rodzina Miklaszewskich

Jacenty Miklaszewski z żoną Marią i córką Władysławą mieszkał w Brodach, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Był nauczycielem i skrzypkiem, członkiem miejscowej orkiestry, założonej przez jego przyjaciela, Kalmana Harnika.

Kalman Harnik urodził się w Zaleszczykach. W 1934 roku poślubił Elsę z domu Kahanę, nauczycielkę w żydowskiej szkole dla dziewcząt, gdzie Kalman prowadził chór. W 1938 roku przyszła na świat ich jedyna córka, Israela. Po wybuchu II wojny światowej Brody znalazły się pod okupacją rosyjską,a w czerwcu 1941 roku do miasteczka wkroczyły wojska niemieckie. Jeszcze w tym samym roku, w pobliskim lesie, naziści wymordowali zgromadzoną podstępem miejscową elitę intelektualną, w tym Elsę Harnik. Israela została pod opieką ojca, który przypadkiem uniknął losu żony. W styczniu 1943 roku w Brodach powstało getto. Sytuacja z dnia na dzień stawała się coraz bardziej dramatyczna. Kalman zdecydował się przystać na propozycję przyjaciela i rozstać się z córką. Israela trafiła pod opiekę Miklaszewskich jako Ewa, osierocona bratanica Jacentego. Kalman znalazł kryjówkę w schronie w sąsiedniej wiosce. Israela nie wyglądała na Żydówkę, nauczyła się też katolickich modlitw, przez pewien czas nie budziła podejrzeń. Nie mogła zresztą opuszczać domu Miklaszewskich.

Wkrótce jednak jedna z sąsiadek zaczęła domyślać się pochodzenia dziewczynki i składać niezapowiedziane wizyty. Israela spędzała noce pod łóżkiem. Jednocześnie przychodziły listy z pogróżkami, wysyłane, jak się później okazało, przez matkę i siostrę Jacentego. Israelę przeniesiono do znajomych, gdzie zajmowała się niemowlęciem. Potem wróciła do Miklaszewskich, żeby w przebraniu wieśniaczki wypasać krowy. Po kilku miesiącach cała rodzina przeniosła się do Krakowa, gdzie doczekała końca wojny.

W 1948 roku Israela, razem z ojcem, który służył w armii czerwonej  i przeżył wojnę, wyjechała do Izraela. Nie straciła kontaktu z rodziną Miklaszewskich. Jest artystką rzeźbiarką.

Zobacz prace Israeli Hargil.

Bibliografia

  • Wirtualny Sztetl, Israela Hargil about her parents before war...
  • Berenstein Tatiana, Shmuel Krakowski red., Israel Gutman red. serii, The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust, Poland
    Dwutomowe wydawnictwo zawiera krótkie biogramy Polaków odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.