Rodzina Bochenków

powiększ mapę

Historia pomocy - Rodzina Bochenków

Przed wojną i w początkach okupacji Maria i Bronisław Bochenkowie mieszkali we Lwowie. Bronisław za działalność lewicową poszukiwany był przez gestapo, dlatego małżonkowie opuścili Lwów i ukrywali się, najpierw w Krakowie, a od roku 1942 w Warszawie.

Przez cały czas pomagali oni znanej sprzed wojny rodzinie Rieselów, Dawidowi i Lei z córeczką Felicją. We Lwowie dostarczali im żywność do getta. Rieselowie wkrótce stamtąd uciekli. Z dokumentami na nazwisko Kosowscy wyjechali z miasta i udali się – podobnie jak Bochenkowie – do Krakowa i Warszawy. Cały czas kontaktowali się z Marią i Bronisławem, którzy opiekowali się nimi do końca okupacji – wyszukiwali kryjówki, ratowali w sytuacjach zagrożeń, opiekowali się w chorobie. Bochenkowie i Rieselowie-Kosowscy wspólnie przetrwali Powstanie Warszawskie i razem wyjechali ze stolicy po wojnie.

Podczas pobytu w Krakowie Bochenkowie poznali trzyosobową rodzinę Goślickich (przed wojną Amścisławskich), którym znaleźli kryjówkę niedalekich Swoszowicach. Maria dostarczyła taż „aryjskie” metryki małżeństwu Głowiczowerów: Henrykowi na nazwisko Bronisław Buras, Zuzannie oddała własną (sama Maria musiała później korzystać z cudzej metryki wystawionej na nazwisko Maria Jastrzębska). Pomagała im także później, już w Warszawie, znajdując dla obojga mieszkanie i pielęgnując Henryka, gdy zachorował.

W Warszawie w roku 1942 przez kilka tygodni Bochenkowie ukrywali u siebie profesora Józefa Feldmana wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego, poszukiwanego przez gestapo za dzieło Bismarck a Polska. Później, z papierami na nazwisko Sokołowski, profesor przeprowadził się do samodzielnego mieszkania przy pl. Inwalidów.

Wszyscy podopieczni Marii i Bronisława przeżyli wojnę. Kilka lat później Kosowscy wyjechali z Polski. Profesorowie Feldman i Buras wrócili do pracy naukowej; Buras wyemigrował pod koniec lat 60, Feldman zmarł w 1946 roku.

Bibliografia

  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu, Kraków 2009
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, 349, 325
  • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993

    Leksykon uwzględnia historie Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 19631989. Wykaz haseł poprzedza przedmowa Icchaka Arada oraz Chaima Chefera Sprawiedliwi świata.