Bogdanowicz Anna

powiększ mapę

Historia pomocy - Bogdanowicz Anna

Anna Bogdanowicz pochodziła z Jasła, miasta na Podkarpaciu. Do wojny wraz z rodziną mieszkała w Kielcach, gdzie jej mąż Marceli był prokuratorem. Mieli dwóch synów, jedenastoletniego Antoniego i pięcioletniego Stanisława. Po wybuchu wojny wyjechali z Kielc do Jasła, do rodziców Anny.

W Jaśle Anna odnowiła znajomość z Sarą, Żydówką z domu nieopodal, z którą znały się z lat wcześniejszych. W 1939 roku Sara Diller, nauczycielka, przyjechała do matki na wakacje i tu zastała ją wojna.

Gdy wiosną 1942 roku Niemcy utworzyli w mieście getto, Sara z matką musiały tam zamieszkać. Anna i dr Julian Ney, mieszkający na terenie getta lekarz, postanowili ją ratować. Kobieta zdobyła dla siebie kenkartę na nazwisko Maria Janina Dubiel, a Anna zorganizowała dla niej kryjówkę w leśniczówce koło Kielc: Sara miała pracować jako służąca i opiekunka. W sierpniu 1942 roku, tuż przed akcją likwidacyjną, Sara wydostała się z getta i z pomocą Anny przedostała się na miejsce.

W listopadzie Neya i Bogdanowiczów aresztowało gestapo. Marcelego z dzieckiem zwolniono. Ney zginął zamęczony w jasielskim więzieniu, a  Anna trafiła do obozu koncentracyjnego Auschwitz , z którego już nie powróciła.

Dowiedziawszy się o aresztowaniu Anny i Juliana, Sara uciekła do Warszawy i zgłosiła się do pracy w Austrii, gdzie doczekała końca wojny. Później wyjechała do Izraela; z rodziną Anny utrzymywała kontakt. W roku 1982 na łamach „Polityki” opublikowała artykuł wspomnieniowy, o znaczącym tytule: Zginęła z mojego powodu.

 

Bibliografia

  • Jasło - historia
  • Gutman Israel red. nacz., Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu, Kraków 2009
  • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993

    Leksykon uwzględnia historie Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 19631989. Wykaz haseł poprzedza przedmowa Icchaka Arada oraz Chaima Chefera Sprawiedliwi świata.